Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno-humanističkog područja

Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno-humanističkoga područja

predsjednik: izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

članovi:

1. izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, Fakultet organizacije i informatike
2. izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
3. izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman, Ekonomski fakultet
4. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet
5. prof. dr. sc. Ivan Koprek, Fakultet filozofije i religijskih znanosti
6. izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović, Fakultet političkih znanosti
7. izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, Katolički bogoslovni fakultet
8. izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić, Fakultet hrvatskih studija
9. prof. dr. sc. Siniša Opić, Učiteljski fakultet
10. izv. prof. dr. sc. Sanja Šalaj, Kineziološki fakultet
11. prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Filozofski fakultet

 

Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno-humanističkoga područja, 10. studenoga 2021.

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanje Vijeća društveno-humanističkoga područja, 9. studenoga 2022.

 

 

Dodatne informacije

Luka Jurdana, mag. iur.
e-adresa: ljurdana@remove-this.unizg.hr


Top