Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu

Predsjednik:
prof. dr. sc. Nikola Đaković, Medicinski fakultet

Članovi:

prof. dr. sc. Stjepan Posavec, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
izv. prof. dr. sc. Ines Dužević, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Tanja Jurčević Lulić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, Katolički bogoslovni fakultet
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Krešimir Pavlina, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Martina Jakovčić, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Davor Petrinović, Fakultet elektrotehnike i računarstva
izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović, Stomatološki fakultet
prof. dr. sc. Sanja Steiner, Fakultet prometnih znanosti
red. prof. art. Joško Ševo, Akademija dramske umjetnosti

Koordinatori:
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku
prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju

Dodatne informacije

Davor Mavrić
e-adresa: davor.mavric@remove-this.unizg.hr


Top