Robusne i adaptabilne biološke platforme za nova cjepiva

Robusne i adaptabilne biološke platforme za nova cjepiva

Robusne i adaptabilne biološke platforme za nova cjepiva
NAZIV PROJEKTA: Robusne i adaptabilne biološke platforme za nova cjepiva
AKRONIM PROJEKTA: RAPTOVAX

WEB LOKACIJA: https://www.irb.hr/Stranice/RAPTOVAX


PROGRAM: Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014 - 2020
NAZIV I ŠIFRA POZIVA: Ulaganje u Znanost i inovacije – Prvi poziv, KK.01.1.1.04

PRIJAVITELJ: Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska (voditelj: dr.sc. Saša Kazazić)
PARTNER: Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska (glavni istraživač: dr.sc. Jelena Ivančić Jelečki)

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: prosinac 2019. - prosinac 2022.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 6.848.339,91HRK
IZNOS EU FINANCIRANJA: 5.689.958,61 HRK

Provedbom projekta razvit će se inovativan i tržišno orijentiran proizvod, adaptabilna biološka platforma za nova cjepiva kao odgovor na manjkavosti tehnologija koje se koriste u tradicionalnoj proizvodnji cjepiva.
U aktivnostima projekta koristit će se genetički inženjering pri dizajnu i laboratorijskoj proizvodnji rekombinantnih antigena, a za procjenu aktivacije imunološkog odgovora koji bi takvi antigeni polučili koristit će se suvremene metode molekularnih analiza kao i metode temeljene na spektrometriji masa što predstavlja visoko kvalitetno IRI područje i  rezultira znatnim uštedama na nekoliko polja u cjelokupnom procesu.Top