Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, Rockefellerova 10 / Centre for Research and Knowledge Transfer in Biotechnology (CEBIO)

o. d. privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić,
prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom, redoviti profesor Fakulteta prometnih znanosti
e-pošta: tomislav.mlinaric@unizg.hr 

Laboratorij za molekularnu biomedicinu

Voditeljica Laboratorija i viša znanstvena suradnica
dr. sc. Jelena Ivančić Jelečki
telefon: +385 1 641 43 92 
e-pošta: jelena.ivancic.jelecki@remove-this.unizg.hr

Znanstveni savjetnik
dr. sc. Dubravko Forčić
telefon: +385 1 641 43 92 
e-pošta: dubravko.forcic@remove-this.unizg.hr

Znanstvena suradnica
dr. sc. Tanja Košutić Gulija
telefon: +385 1 641 44 01 
e-pošta: tanja.kosutic.gulija@remove-this.unizg.hr

Znanstvena suradnica
dr. sc. Maja Jagušić
telefon: +385 1 641 44 01 
e-pošta: maja.markusic@remove-this.unizg.hr

Asistentica
Dorotea Pali, mag. biol. mol.
telefon: +385 1 641 44 01
e-pošta: dpali@remove-this.unizg.hr

Laboratorij za imunologiju 

Voditelj Laboratorija i viši znanstveni suradnik
dr. sc. Krešo Bendelja
telefon: +385 1 641 43 59 
e-pošta: kreso.bendelja@remove-this.unizg.hr

Znanstvena suradnica
dr. sc. Ana Savić Mlakar
telefon: +385 1 641 43 59
e-pošta: ana.savic@remove-this.unizg.hr

Viši stručni suradnik
dr. sc. Željko Cvetić
telefon: +385 1 641 43 59
e-pošta: zeljko.cvetic@remove-this.unizg.hr

Laboratorij za imunokemiju i biokemiju

Voditeljica Laboratorija i znanstvena savjetnica
dr. sc. Beata Halassy
telefon: +385 1 641 43 13
e-pošta: beata.halassy@remove-this.unizg.hr

Znanstvena savjetnica
dr. sc. Ruža Frkanec
telefon: +385 1 641 42 13
e-pošta: ruza.frkanec@remove-this.unizg.hr

Znanstvena suradnica
dr. sc. Maja Lang Balija
telefon: +385 1 641 43 92
e-pošta: mlbalija@remove-this.unizg.hr

Znanstvena suradnica
dr. sc. Tihana Kurtović
telefon: +385 1 641 43 13
e-pošta: tihana.kurtovic@remove-this.unizg.hr

Znanstvena suradnica
dr. sc. Adela Štimac
telefon: +385 1 641 43 04
e-pošta: adela.stimac@remove-this.unizg.hr

Znanstvena suradnica
dr. sc. Sanda Ravlić
telefon: +385 1 641 43 13
e-pošta: sanda.ravlic@remove-this.unizg.hr

Poslijedoktorandica
dr. sc. Sanja Mateljak Lukačević
telefon: +385 1 641 43 13
e-pošta: sanja.mateljak.lukacevic@unizg.hr

Asistentica
Erika Gumulin, doktorica veterinarske medicine
Telefon: +385 641 43 04
e-pošta: erika.gamulin@remove-this.unizg.hr

Asistentica
Marcela Šišić, magistra kemije
Telefon: +385 641 42 13
e-pošta: marcela.sisic@remove-this.unizg.hr

Tehničko osoblje

Viša tehničarka
Renata Jug, ing.
telefon: +385 1 641 44 01
e-pošta: renata.jug@remove-this.unizg.hr

Viša tehničarka
Jasenka Jelačić, ing.
telefon: +385 1 641 43 66
e-pošta: jasenka.jelacic@remove-this.unizg.hr

Tehnička suradnica
Višnjica Šaronja
telefon: +385 1 641 43 66
e-pošta: visnjica.saronja@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik za vođenje projektne dokumentacije
Gordanu Blažeković, mag.oec.
telefon: +385 1 641 44 01

 Top