Kromatografsko pročišćavanje biomolekula i njihova karakterizacija - CHROBIO

Kromatografsko pročišćavanje biomolekula i njihova karakterizacija - CHROBIO

Cilj predloženog istraživanja je dizajn neinvazivnih kromatografskih metoda prikladnih za pročišćavanje i koncentriranje biomolekula (virusa i proteina) i njihovu karakterizaciju. Metode pročišćavanja i analize bit će usmjerene na virus ospica. Virus ospica se koristi u proizvodnji cjepiva te je pokazano da je i vrlo prikladan genski vektor i onkolitički viroterapeutic, pri čemu su za zadnje dvije navedene primjene potrebne velike količine virusa. Biotehnološki proizvodi su podložni strogim zahtjevima kontrole kvalitete kako bi se osigurala njihova sigurna primjena. Stoga su neinvazivne metode pročišćavanja koje poboljšavaju kvalitetu i održivu proizvodnju te osiguravaju stabilnost osjetljivih biomolekula od velike važnosti.

Ovaj projekt će metode pročišćavanja bazirati na kromatografiji na monolitnim nosačima koje karakterizira upravo prikladnost za biomolekule zbog velike poroznosti, visokog kapaciteta vezanja i prijenosa molekula baziranog na konvekciji. Kromatografija ionske izmjene i afinitetna kromatografija će se ispitati s ciljem postizanja što većeg prinosa i čistoće materijala. Također, testirat će se različite formulacije koji čuvaju stabilnost virusa i funkcionalnost proteina te osiguravaju stabilnost tijekom procesa pročišćavanja.

Analiza infektivnosti virusa i funkcionalnosti proteina, uklanjanja onečišćenja i učinkovitosti cjelokupne procedure bit će rađena klasičnim biokemijskim i virološkim metodama te novim metodama kao što su analiza nanočestica instrumentom NanoSight koja omogućuje mjerenje veličina i koncentracije virusa.


Primjena istraživanja

Očekuje se da će rezultati projekta dati podatke o virusu ospica koji će pridonijeti poznavanju biokemije virusa i omogućiti unapređenje biotehnološke proizvodnje virusa.

Kategorija projekta

HRZZ Uspostavni istraživački projekti

Budžet projekta

679.000,00 HRK

Datum početka projekta

15.09.2014.

Datum završetka projekta

14.09.2017.

 

ČLANOVI PROJEKTNOG TIMA

Ime

Prezime

Zvanje/Institucija/email

Status u okviru projekta

Marija

Brgles

Znanstveni suradnik

Sveučilište u Zagrebu – Centar za istraživanje I prijenos znanja u biotehnologiji

mbrgles@gmail.com

Voditelj projekta

Dora

Sviben

Asistent

Sveučilište u Zagrebu – Centar za istraživanje I prijenos znanja u biotehnologiji

dsviben@unizg.hr

Istraživač

Tihana

Kurtović

Viši asistent

Sveučilište u Zagrebu – Centar za istraživanje I prijenos znanja u biotehnologiji

tkurtovi@unizg.hr

Istraživač

Jelena

Ivančić-Jelečki

Znanstveni suradnik

Sveučilište u Zagrebu – Centar za istraživanje I prijenos znanja u biotehnologiji

jivancic@unizg.hr

Istraživač

Maja

Markušić

Asistent

Sveučilište u Zagrebu – Centar za istraživanje I prijenos znanja u biotehnologiji

mmarkusi@unizg.hr

Istraživač

Beata

Halassy

Znanstveni savjetnik

Sveučilište u Zagrebu – Centar za istraživanje I prijenos znanja u biotehnologiji

bhalassy@unizg.hr

Istraživač

Dubravko

Forčić

Znanstveni savjetnik

Sveučilište u Zagrebu – Centar za istraživanje I prijenos znanja u biotehnologiji

dforcic@unizg.hr

Istraživač

 Top