Centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva (CERVirVac)

Centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva (CERVirVac)

Naziv projekta: Centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva (CERVirVac)

Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (MZOS)

Web adresa: http://zci-cervirvac.hr/hr/

Trajanje: studeni 2014. – studeni 2019.

Glavni istraživač: Stipan Jonjić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet


Partnerske institucije:

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet (institucija nositeljica)

Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje i  prijenos znanja u biotehnologiji

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju


Kratak opis:

Centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva je usmjeren stvaranju baze za budući razvoj virusne imunologije i vakcinologije u Hrvatskoj. Projekt se bavi međuodnosom virusa i imunosustava domaćina i stremi kreiranju učinkovitih cjepiva i/ili vektora za prevenciju i liječenje infektivnih bolesti i tumora.

Radni paketi 1 i 2 usmjereni su otkrivanju novih imunoregulacijskih virusnih gena i istraživanju njihove uloge u virusnoj patogenezi  i obračunu s imunološkim odgovorom domaćina.

U radnom paketu 3 fokus je na razvoju vektorskih cjepiva protiv tumora i nekoliko ljudskih patogena, baziranih na citomegalovirusu.

Radni paket 4 ima za cilj, primjenom principa racionalnog dizajna, kreirati nove varijante virusa mumpsa koje bi bile pogodni cjepni kandidati ili bi mogle služiti kao vektori za dizajn cjepiva protiv drugih patogena.

Radni paketi 5 i 6 su usmjereni istraživanjima humane imunoreakcije na dva važna patogena, hantavirus i virus hepatitisa C, i razumijevanju virusnih mehanizama koji reguliraju tu imunoreakciju. Naglasak je na karakterizaciji odgovora memorijskih NK stanica u ljudi inficiranih hantavirusom.

Zadaci radnog paketa 7 su istražiti mogućnosti poboljšanja proizvodnje i kvalitete živih virusnih cjepiva i vektora, u skladu sa zahtjevima regulatornih tijela.

Osim opisanih istraživačkih ciljeva, zadaća ovog projekta je uspješno odgovoriti na izazove  dviju horizontalnih grupa aktivnosti: 1) educirati mlade istraživače i umrežiti se s izvrsnim istraživačkim institucijama u europskom istraživačkom prostoru; 2) širiti i promicati znanje stečeno kroz istraživačke aktivnosti Centra, te uspješno gospodariti njime.Top