Razvoj održivoga procesa prerade antitoksina - ANTI TOX NEW


Razvoj održivog procesa prerade antitoksina

ANTI TOX NEW


Antitoksini su antitijela životinjskog porijekla koja se koriste za liječenje predoziranja lijekovima (digoksin), virusnih infekcija (bjesnoća), neutralizaciju bakterijskih toksina (difterija, tetanus, botulizam), i liječenje posljedica ugriza životinja otrovnica (zmija, paukova, škorpiona). Antitoksini se proizvode imunizacijom životinja, većinom konja i ovaca, odgovarajućim antigenom (uzvodni dio procesa), i pročišćavanjem imunoglobulina iz hiperimune životinjske plazme (nizvodni dio procesa). Održiv proces prerade životinjskih antitoksina ima i dodatnu vrijednost kao platforma za brzu proizvodnju lijekova protiv potpuno novih bolesti (npr. ebola).

Cilj istraživanja je dizajnirati i pronaći optimalne uvjete za najučinkovitiji i najkompaktniji proces pročišćavanja antitoksina na bazi postojećih znanstvenih i tehnoloških dosega. Proces ćemo dizajnirati balansirajući između rastućih regulatornih zahtjeva, iskorištenja procesa (što viši) i troškova pročišćavanja (što niži). Cilj je pronaći optimalne uvjete za svaki korak pročišćavanja, istražiti učinkovitost cijelog postupka u redukciji rizika od virusne kontaminacije, i prikupiti podatke na laboratorijskoj razini koji mogu biti baza za proračune prilikom donošenja odluke za uspostavu pogona održive proizvodnje antitoksina. Istraživat ćemo po prvi put primjenjivost istovremenog taloženja i pepsinske razgradnje konjske plazme, što je pokazano za plazmu ovaca, i učinkovitost navedenog koraka u redukciji rizika od virusne kontaminacije, što još nije istraživano. Također, po prvi puta istražit ćemo primjenjivost kromatografije na monolitnim nosačima u postupcima pročišćavanja antitoksina.

Kategorija projekta

HRZZ Istraživački projekti

Budžet projekta

992.000,00 HRK

Datum početka projekta

15.09.2015.

Datum završetka projekta

14.09.2019.

 

ČLANOVI PROJEKTNOG TIMA

Ime

Prezime

Zvanje/Institucija/email

Status u okviru projekta

Beata

Halassy

Znanstvena savjetnica

Sveučilište u Zagrebu – Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

bhalassy@remove-this.unizg.hr

Voditeljica projekta

Maja

Lang Balija

Znanstvena suradnica

Sveučilište u Zagrebu – Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

mlbalija@remove-this.unizg.hr

Istraživačica

Tihana

Kurtović

Znanstvena suradnica

Sveučilište u Zagrebu – Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

tkurtovi@remove-this.unizg.hr

Istraživačica

Julija

Erhardt

Znanstvena suradnica

Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno-matematički fakultet

julerh@remove-this.gmail.com

Istraživačica

Marija

Brgles

Znanstvena suradnica (sa zvanjem više znanstvene suradnice)

Sveučilište u Zagrebu – Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

mbrgles@remove-this.gmail.com

Savjetnica

Hrvoje

Cajner

Znanstveni suradnik

Sveučilište u Zagrebu – Fakultet strojarstva i brodogradnje

hrvoje.cajner@remove-this.fsb.hr

Savjetnik

Monika

Tunjić

Asistentica

Doktorandica

(listopad 2016 - veljača 2018.

Jasna

Lalić

Poslijedoktorandica

Poslijedoktorandica

(prosinac 2017. - veljača 2018.)

Dora

Sviben

Asistentica

Istraživačica

(svibanj - srpanj 2018.)

Sanja

Mateljak Lukačević

Asistentica

Sveučilište u Zagrebu – Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

smatelja@remove-this.unizg.hr

Doktorandica

(od srpnja 2018.)

 Top