Genomika i molekularna epidemiologija humanih paramiksovirusa u Hrvatskoj - ParamyxoCro

Genomika i molekularna epidemiologija humanih paramiksovirusa u Hrvatskoj - ParamyxoCro

Porodici Paramyxoviridae pripadaju različiti virusni patogeni koji  imaju vrlo veliki utjecaj na ljudsko zdravlje. Genom virusa ove porodice čini jednolančana negativno orijentirana RNA molekula. Izolirani su iz različitih vrsta dokazujući time široki raspon domaćina i veliku genetsku raznolikost. Najčešći su uzrok respiratornih infekcija te su odgovorni za veliki broj oboljenja sa smrtnim ishodom.  Za biologiju RNA virusa ključan je njihov veliki potencijal za kontinuiranom prilagodbom i evolucijom. Zbog prirodno velike sposobnosti uvođenja mutacija koju ima enzim RNA ovisna RNA polimeraza i velike populacije virusnih čestica RNA virusi pokazuju visoku razinu genetske raznolikosti. Mutacije značajno mogu utjecati na biološka svojstva virusa i dovesti do pojave novih virusa.  Poznavanje virusne evolucije ovisi o količini genetskih podataka. 

Predloženim projektom istraživati ćemo virusnu genomiku divljih sojeva paramiksovirusa koji cirkuliraju u Hrvatskoj. Cilj nam je povećati broj genetski dobro karakteriziranih divljih sojeva paramiksovirusa. Projektom proširiti će se spoznaje o ekologiji, raznolikosti i evoluciji paramiksovirusa. Molekularno epidemiološka praćenja virusa koji trenutno cirkuliraju na određenom području omogućavaju analize trenutnih odnosa između postojećih genotipova te su važan dio praćenja i kontrole određenih virusa.


Primjena istraživanja

Istraživanje će dati temelj molekularnoj karakterizaciji i praćenju brojnih paramiksovirusa koji cirkuliraju u Republici Hrvatskoj, a molekularno epidemiološke analize pomoći će u kontroli pojedinih virusnih bolesti. Genske analize stvoriti će temelje za nove analize biologije virusa, njihove raznolikosti i mogućnosti prilagodbe. Upravo otkrivanje važnih evolucijskih događaja, njihovih posljedica na virusnu patogenezu i našu sposobnost da spriječimo pojave epidemija direktno ovise o količini genetskih informacija koje imamo o određenim virusima.


Kategorija projekta

HRZZ istraživački projekt

Proračun projekta

990.000,00 HRK

Datum početka

01.09.2014.

Datum završetka

31.08.2018.

 

ISTRAŽIVAČKI TIM

Ime

Prezime

Znanstveno zvanje/Institucija/email

Status na projektu

Dubravko

Forčić

Znanstveni savjetnik

Sveučilište u Zagrebu – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I PRIJENOS ZNANJA U BIOTEHNOLOGIJI

dforcic@remove-this.unizg.hr

Voditelj projekta

Maja

Šantak

Viši znanstveni suradnik

Sveučilište u Zagrebu – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I PRIJENOS ZNANJA U BIOTEHNOLOGIJI

msantak@remove-this.unizg.hr

 

Istraživač

Jelena

Ivančić

Jelečki

Znanstveni suradnik

Sveučilište u Zagrebu – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I PRIJENOS ZNANJA U BIOTEHNOLOGIJI

jivancic@remove-this.unizg.hr

 

Istraživač

Tanja

Košutić Gulija

Znanstveni suradnik

Sveučilište u Zagrebu – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I PRIJENOS ZNANJA U BIOTEHNOLOGIJI

tanja.kosutic.gulija@unizg.hr

 

Istraživač

Krešo

Bendelja

Znanstveni suradnik

Sveučilište u Zagrebu – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I PRIJENOS ZNANJA U BIOTEHNOLOGIJI

kbendelja@gmail.com

 

Istraživač

Goran

Tešović

Izvanredni profesor

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

gtesovic@remove-this.bfm.hr

 

Istraživač

Sunčanica

Ljubin Sternak

Znanstveni suradnik

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO„ Dr Andrija Štampar“

sljsternak@stampar.hr

 

Istraživač

Maja

Markušić

Asistent

Sveučilište u Zagrebu – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I PRIJENOS ZNANJA U BIOTEHNOLOGIJI

mmarkusi@unizg.hr

 

Istraživač

Ana

Savić

Asistent

Sveučilište u Zagrebu – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I PRIJENOS ZNANJA U BIOTEHNOLOGIJI

asavic@unizg.hr

 

Istraživač

Mladen

Jergović

Asistent

Sveučilište u Zagrebu – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I PRIJENOS ZNANJA U BIOTEHNOLOGIJI

mjergovic@unizg.hr

 

Istraživač

Anamarija

Slović

Doktorand

Sveučilište u Zagrebu – CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I PRIJENOS ZNANJA U BIOTEHNOLOGIJI

aslovic@unizg.hr

IstraživačTop