Upisi 2024./2025.

UPISI 2024./2025. - DIPLOMSKI STUDIJI

Upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. godinu 2024./2025.


Tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2024./2024. (.pdf)

Datum objave Natječaja: 30. travnja 2024.

Ispravak Natječaja: 21.5.2024. na 86. stranici, Ekonomski fakultet, izmjena iznosa školarine za studente koji prvi put upisuju sveučilišne studije Managerial Informatics, Marketing, Management, Leadership, Economics i Trade and International Business (studiji na engleskom jeziku).  

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 7. redovitoj sjednici u 355. ak.god. (2023./2024.) održanoj 9. travnja 2024.  donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2024./2025. 

Tablica upisnih mjesta za upis u 1. godinu DIPLOMSKIH STUDIJA u ak. god. 2024./2025.*

*Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnoga studija.

UPISI 2024./2025. - PRIJEDIPLOMSKI I INTEGRIRANI (PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI) STUDIJI

Upis studenata u I. godinu prijediplomskih i integriranih (prijediplomskih i diplomskih) studija u ak. godinu 2024./2025. 

Tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, integriranih (prijediplomskih i diplomskih) te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025.

U tekstu Natječaja 3. 5. 2024. promijenjen je datum provjere posebnih sposobnosti Arhitektonskog fakulteta na 24. stranici

U tekstu Natječaja 21. 5. 2024. dopuna na 82. stranici, Ekonomski fakultet, školarine za sveučilišne studije Bachelor Degree in Business i Bachelor Degree in Economics 

Datum objave Natječaja: 30. travnja 2024.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 6. redovitoj sjednici u 355. akademskoj godini (2023./2024.) održanoj 12. ožujka 2024. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu prijediplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih  studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2024./2025

Tablica upisnih mjesta za upis u 1. godinu prijediplomskih i integriranih (prijediplomskih i diplomskih) studija u ak. god. 2024./2025.*

*Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnog studija. 


Sveučilište u Zagrebu je sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH potpisalo Sporazum kojim je predviđeno poticanje donošenja upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske s ciljem povratka Hrvata i potomaka Hrvata u Hrvatsku te pozitivnog djelovanja na ostanak mladih u hrvatskome društvu, čime se dugoročno jača demografski, gospodarski i opći napredak hrvatskoga društva. 

Stoga je Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio posebnu kvotu za ove kandidate te će sastavnice provoditi razredbene postupke za njih po posebno utvrđenim uvjetima upisa (Posebni dio Natječaja).

Predviđene posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke. 
U navedenoj upisnoj kvoti moći će se upisati samo oni kandidati koji uz definirane uvjete upisa, u ak. god. 2024./2025. prvi puta upisuju prvu godinu studija. Top