Upisi 2013./2014.

Upisne kvote i natječaji za upis u akademskoj godini 2013./2014.

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija u akademskoj godini 2013./2014.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/2003.) i članka 55. Statuta Sveučilišta, u skladu s odlukom Senata o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2013./2014., Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija u akademskoj godini 2013./2014.

Natječaj (.pdf)

Broj upisnih mjesta na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god. 2013./2014. (.pdf)

Ugovor o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Na mrežnim stranicama Rektorskoga zbora objavljen je natječaj javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj za upis studenata u prvu godinu na preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske te stručne studije.

Natječaj za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u akademskoj godini 2013./2014.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003.) i članka 55. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s odlukom Senata o upisu u I. godinu studija u akademskoj godini 2013./2014., Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u akademskoj godini 2013./2014.

NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u akademskoj godini 2013./2014. (.pdf)

ISPRAVAK NATJEČAJA (15. Agronomski fakultet)

Broj upisnih mjesta i iznosi participacija za izvanredne studente u troškovima studiranja diplomskih studija na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2013./2014. (.pdf)


 

Top