Upisi 2018./2019.

Upisi u 2018./2019.


Upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. godinu 2018./2019.

REZULTATI UPISA  
u 1. godinu diplomskih studija, 2018./19. akademska godina


NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019. 

Tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2018./2019. (.pdf)

Datum objave Natječaja: 20. srpnja 2018.

Ispravak Natječaja: 24. srpnja 2018. (Posebni dio Natječaja koji se odnosi na Fakultet političkih znanosti). 


Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 12. redovitoj sjednici u 349. ak.god. (2017./2018.) održanoj 12. lipnja 2018. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2018./2019.
Upisne kvote navedene su u tablici koja je sastavni dio Odluke Senata.

Odluka Senata - Tablica upisnih mjesta, diplomski studiji, 2018./2019.

*Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnog studija. 


_______________________________________________________________________________


Upis studenata
 u I. godinu PREDDIPLOMSKIH i INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH   studija u ak. godinu 2018./2019. 

REZULTATI UPISA u 1. godinu preddiplomskih i integiranih preddiplomskih i diplomskih studija, 2018./19. akademska godina


Tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2018./2019. (.pdf)

Datum objave Natječaja: 16. svibnja 2018.

Ispravak Natječaja: 20. srpnja 2018. (Posebni dio Natječaja koji se odnosi na upis nekih studijskih programa u jesenskome roku). 

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 9. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 13. ožujka 2018. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2018./2019.


Tablica upisnih mjesta za upis u 1. godinu PREDDIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH STUDIJA u ak. god. 2018./2019.*


*Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnog studija. 


Sveučilište u Zagrebu je sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH potpisalo Sporazum kojim je predviđeno poticanje donošenja upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske s ciljem povratka Hrvata i potomaka Hrvata u Hrvatsku te pozitivnog djelovanja na ostanak mladih u hrvatskome društvu, čime se dugoročno jača demografski, gospodarski i opći napredak hrvatskoga društva. Potpisivanje ovog sporazuma uslijedilo je nakon održane III. Plenarne sjednice Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH održane 10. prosinca 2016. u Vukovaru čiji je zaključak bio da je potrebno osiguravati posebne upisne kvote za mlađe naraštaje Hrvata izvan RH radi njihova upisa na sveučilišta u RH te osiguravati stipendije za studij, za pripadnike hrvatske manjine i iseljeništva.

Stoga je Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio posebnu kvotu za ove kandidate te će sastavnice provoditi razredbene postupke za njih po posebno utvrđenim uvjetima upisa. 

Predviđene posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke. 
Dodatno, u navedenoj upisnoj kvoti moći će se upisati samo oni kandidati koji uz definirane uvjete upisa, u ak. god. 2018./2019. prvi puta upisuju prvu godinu studija
Top