Upisi 2016./2017.

Upisi u 2016./2017.

________________________________________________________________________________

Upis studenata u I. godinu DIPLOMSKOG studija u ak. godinu 2016./2017.


Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003.) i članka 55. Statuta Sveučilišta, a u skladu s odlukama Senata Sveučilišta od 19. svibnja 2016., 14. lipnja 2016. i 19. srpnja 2016. Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2016./2017.


NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKOG studija u ak. god. 2016./2017. (.pdf)

Datum objave Natječaja: 21. srpnja 2016.

Upisne kvote za upis na DIPLOMSKE studije u ak. god. 2016./2017.  (Tablica)

Odluka Senata, 14. lipnja 2016. 
Izmjena Odluke, 19. srpnja 2016.

 

________________________________________________________________________________

Upis studenata
u I. godinu PREDDIPLOMSKOG, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG te STRUČNOG PREDDIPLOMSKOG studija u ak. godinu 2016./2017.Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003.) i članka 55. Statuta Sveučilišta, sukladno odlukama Senata Sveučilišta od 10. studenoga 2015., 8. prosinca 2015. i  8. ožujka 2016. Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2016./2017.NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKIH i INTEGRIRANIH studija u ak. god. 2016./2017.(.pdf)

Datum objave Natječaja: 13. svibnja 2016. 


Upisne kvote 2016./2017. (Odluka Senata o upisnim kvotama za upis na PREDDIPLOMSKE I INTEGRIRANE studije u ak. god. 2016./2017.)Top