Upisi 2014./2015.

Upisne kvote i natječaj za upis u akademskoj godini 2014./2015.


Natječaj za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKOG studija u akademskoj godini 2014./2015.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003.)  i članka 55. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s odlukom Senata o upisu u I. godinu studija u akademskoj godini 2014./2015.Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis u I. godinu DIPLOMSKOG studija u ak. god. 2014./2015.

Natječaj (.pdf)


Upisne kvote (.pdf)


Natječaj za upis studenata
u I. godinu PREDDIPLOMSKOG, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG te STRUČNOG studija u akademskoj godini 2014./2015.


Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003.) i članka 55. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, u skladu s odlukom Senata o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2014./2015., Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog te stručnog studija u akademskoj godini 2014./2015.

Natječaj (.pdf)

 
  Ispravak natječaja (Opći dio - točka 2.)


Upisne kvote (.pdf)
Ugovor o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Dopuna Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilištu u Zagrebu (.pdf)

Tumačenje Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilištu u Zagrebu (.pdf)Top