Upisi 2017./2018.

Upisi u 2017./ 2018.

_______________________________________________________________________________

Upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. godinu 2017./2018. 

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018. 

Tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2017./2018. (.pdf)

Datum objave Natječaja: 21. srpnja 2017.


Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 12. redovitoj sjednici u 348. ak.god. (2016./2017.) održanoj 13. lipnja 2017. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2017./2018.
Upisne kvote navedene su u tablici koja je sastavni dio Odluke Senata.

Odluka Senata - Tablica upisnih mjesta, diplomski studiji, 2017./2018.

*Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnog studija. 


________________________________________________________________________________
Upis studenata
u I. godinu PREDDIPLOMSKOG i INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG   studija u ak. godinu 2017./2018.


NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU PREDDIPLOMSKIH, INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA TE STRUČNIH PREDDIPLOMSKIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu PREDDIPLOMSKIH i INTEGRIRANIH studija u ak. god. 2017./2018.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 9. redovitoj sjednici u 348. ak. god. (2016./2017.) održanoj 14. ožujka 2017. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018., a na 10. redovitoj sjednici održanoj 11. travnja 2017., Odluku o izmjeni Odluke o upisnim kvotama. Konačne upisne kvote objedinjene su u tablici koja je sastavni dio Natječaja.

Tablica upisnih mjesta za upis studenata u 1. godinu PREDDIPLOMSKIH i INTEGRIRANIH studija u ak. god. 2017./2018. *

*Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnog studija.

Top