Područje tehničkih znanosti

Područje tehničkih znanosti

Arhitektonski fakultet
Diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
Diplomski sveučilišni studij Dizajn

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija
Diplomski sveučilišni studij Informacijska i komunikcijska tehnologija
Diplomski sveučilišni studij Računarstvo
 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Diplomski sveučilišni studij Kemijsko inženjerstvo
Diplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo
Diplomski sveučilišni studij Kemija i inženjerstvo materijala
Diplomski sveučilišni studij Primijenjena kemija; smjerovi:Kemija u zaštiti okoliša i izvori energije, Specifični materijali i napredne tehnologije, Primjenjena organska kemija

Fakultet prometnih znanosti
Diplomski sveučilišni studij Promet; smjerovi: Cestovni, Željeznički, Vodni, Zračni, Poštanski, Informacijsko-komunikacijski, Gradski
Diplomski sveučilišni studij Inteligentni transportni sustavi i logistika; smjerovi:Inteligentni transportni sustavi, Logistika
Diplomski sveučilišni studij Aeronautika
 
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Diplomski sveučilišni studij Strojarstvo
Diplomski sveučilišni studij Brodogradnja
Diplomski sveučilišni studij Zrakoplovstvo
 
Geodetski fakultet
Diplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika
 
Geotehnički fakultet
Diplomski sveučilišni studij Inženjerstvo okoliša: smjerovi: Geoinženjerstvo okoliša, Upravljanje vodama, Upravljanje okolišem
 
Građevinski fakultet
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo; smjerovi: Organizacija građenja, Prometnice, Geotehnika, Hidrotehnika, Konstrukcije, Materijali, Teorija i modeliranje konstrukcija
 
Grafički fakultet
Diplomski sveučilišni studij Grafička tehnnologija; smjerovi: Tehničko-tehnološki, Dizajn grafičkih proizvoda
 
Metalurški fakultet, Sisak
Diplomski sveučilišni studij Metalurgija
 
Rudarsko - geološko - naftni fakultet
Diplomski sveučilišni studij Rudarstvo; smjer: Geotehnika, Rudarstvo, Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Diplomski sveučilišni studij Geologija; smjer: Geologija mineralnih sirovina, Geofizička istraživanja
Diplomski sveučilišni studij Geološko inženjerstvo; smjer : Hidrogeologija, Inženjerska geologija, Geologija okoliša
Diplomski sveučilišni studij Naftno rudarstvo; smjer: Opće naftno rudarstvo, Energetika, Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
 
Tekstilno - tehnološki fakultet
Diplomski sveučilišni studij Tekstilni i modni dizajn; smjerovi: Modni dizajn, Dizajn tekstila, Kostimografija, Teorija i kultura mode
Diplomski sveučilišni studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo; smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Industrijski dizajn tekstila i odjeće, Tekstilna kemija, materijali i ekologijaTop