Područje biotehničkih znanosti

Područje biotehničkih znanosti

Agronomski fakultet
Diplomski sveučilišni studij Agrobiznis i ruralni razvitak
Diplomski sveučilišni studij Agroekologija
Diplomski sveučilišni studij Biljne znanosti
Diplomski sveučilišni studij Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Diplomski sveučilišni studij Fitomedicina
Diplomski sveučilišni studij Genetika i oplemenjivanje životinja
Diplomski sveučilišni studij Hortikultura
Diplomski sveučilišni studij Hranidba životinja i hrana
Diplomski sveučilišni studij Krajobrazna arhitektura
Diplomski sveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda
Diplomski sveučilišni studij Obnovljivi izvori energije
Diplomski sveučilišni studij Poljoprivredna tehnika
Diplomski sveučilišni studij Proizvodnja i prerada mesa
Diplomski sveučilišni studij Proizvodnja i prerada mlijeka
Diplomski sveučilišni studij Ribarstvo i lovstvo
Diplomski sveučilišni studij Okoliš, poljoprivreda i gospodarenje resursima (Environment, Agriculture and Resource Management – INTER-ENAGRO)
 
Prehrambeno - biotehnološki fakultet

Diplomski sveučilišni studij Bioprocesno inženjerstvo
Diplomski sveučilišni studij Prehrambeno inženjerstvo
Diplomski sveučilišni studij Nutricionizmam
Diplomski sveučilišni studij Upravljanje sigurnošću hrane
Diplomski sveučilišni studij Molekularna biotehnologija


 
Šumarski fakultet
Diplomski sveučilišni studij Šumarstvo; smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
Diplomski sveučilišni studij Šumarstvo: smjer: Tehnike, tehnologije i management u šumarstvu
Diplomski sveučilišni studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
Diplomski sveučilišni studij Drvnotehnološki procesi
Diplomski sveučilišni studij Oblikovanje proizvoda od drvaTop