Područje humanističkih znanosti

Područje humanističkih znanosti

Filozofski fakultet (diplomski studijski programi)
Diplomski sveučilišni studij Anglistika -  jednopredmetni studij; smjer: nastavnički, lingvistički, književno-kulturološki, prevoditeljski
Diplomski sveučilišni studij Anglistika - dvopredmetni studij; smjer: lingvistički, književno-kulturološki, prevoditeljski
Diplomski sveučilišni studij Antropologija
Diplomski sveučilišni studij Arheologija - jednopredmetni studij; smjer: prapovijesna, antička, srednjovjekovna
Diplomski sveučilišni studij Češki jezik i književnost - dvopredmetni studij; smjer: prevoditeljsko-kulturološki, nastavnički
Diplomski sveučilišni studij Etnologija i kulturna antropologija
Diplomski sveučilišni studij Filozofija; smjer: nastavnički - dvopredmetni studij, znanstveni - jednopredmetni i dvopredmetni studij
Diplomski sveučilišni studij Fonetika - dvopredmetni studij, smjerovi: rehabilitacija govora i slušanja, govorništvo i znanstveno usmjerenje fonetike
Diplomski sveučilišni studij Francuski jezik i književnost - dvopredmetni studij, smjer: nastavnički,  prevoditeljski, znanstveni
Diplomski sveučilišni studij Germanistika - dvopredmetni studij, smjer: nastavnički,  interkulturalni, prevoditeljski
Diplomski sveučilišni studij Grčki jezik i književnost - dvopredmetni studij, smjer: nastavnički, opći
Diplomski sveučilišni studij Hungarologija - dvopredmetni studij
Diplomski sveučilišni studij Indologija - dvopredmetni studij
Diplomski sveučilišni studij Judaistika - dvopredmetni studij
Diplomski sveučilišni studij Južnoslavenski jezici i književnost - dvopredmetni studij, smjer: nastavnički, jezično-prevoditeljski, književno-interkulturalni
Diplomski sveučilišni studij Komparativna književnost - jednopredmetni i dvopredmetni studij
Diplomski sveučilišni studij Kroatistika; smjer: nastavnički - jednopredmetni studij, jezikoslovni - dvopredmetni studij, književni - dvopredmetni studij
Diplomski sveučilišni studij Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, smjer: nastavnički, znanstveni
Diplomski sveučilišni studij Lingvistika - dvopredmetni studij, smjer: opći, poredbeni, računalni, primijenjeni, kognitivni
Diplomski sveučilišni studij Poljski jezik i književnost - dvopredmetni studij, smjer: lingvistički, kulturološki
Diplomski sveučilišni studij Portugalski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Diplomski sveučilišni studij Povijest - jednopredmetni studij, smjerovi; istraživački i nastavnički
Diplomski sveučilišni studij Povijest umjetnosti, smjerovi: istraživački (jednopredmetni i dvopredmetni), nastavnički (dvopredmetni)
Diplomski sveučilišni studij Rumunjski jezik i književnost - dvopredmetni studij, smjer: opći
Diplomski sveučilišni studij Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij, smjer: nastavnički, prevoditeljski
Diplomski sveučilišni studij Slovački jezik i književnost - dvopredmetni studij, smjer: nastavnički, prevoditeljsko-kulturološki
Diplomski sveučilišni studij Španjolski jezik i književnost - dvopredmetni studij, smjer: nastavnički, prevoditeljski, znanstveni
Diplomski sveučilišni studij Švedski jezik i kultura - dvopredmetni studij; smjer: lingvistički, prevoditeljski
Diplomski sveučilišni studij Talijanistika - jednopredmetni i dvopredmetni studij; smjer: nastavnički, jezikoslovno-kulturološki, književno-kulturološki
Diplomski sveučilišni studij Turkologija - dvopredmetni studij
Diplomski sveučilišni studij Ukrajinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, smjer: nastavnički, prevoditeljsko-kulturološki

Hrvatski studiji
Diplomski studij Filozofija
Diplomski studij Hrvatski latinitet
Diplomski studij PovijestTop