Red predavanja

Red predavanja Sveučilišta u Zagrebu

Red predavanja Sveučilišta u Zagrebu najstarija je publikacija u nakladi Sveučilišta. Izdaje se neprekidno od godine 1874. kada je utemeljeno moderno sveučilište pod nazivom Kraljevsko sveučilište Franje Josipa I. sa tri fakulteta - Pravnim, Bogoslovnim i Filozofskim.

Publikacija tiskana prije 137 godina zadržala je do danas, u pravilu, istu strukturu podataka prilagođenu organizacijskim promjenama tijekom proteklog vremena. Uz temeljne povijesne podatke, navedene su sastavnice, sveučilišna tijela, nastavnici i suradnici pojedinih sastavnica s nastavnim predmetima i studijskim programima.

Publikaciju Red predavanja, u početku za svaki semestar, a kasnije za akademsku godinu, po najmanje jedan primjerak čuva arhiva Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Jedini je izvor podataka o nastavnicima, nastavnim predmetima i strukturi Sveučilišta od 1874. do danas.

Povećanjem broja studijskih programa za preddiplomske, diplomske i integrirane studije te broja nastavnika i suradnika raste volumen publikacije za sadašnje 34 sastavnice Sveučilišta.



Top