Područje društvenih znanosti

Područje društvenih znanosti

Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet
Diplomski sveučilišni studij Logopedija
Diplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija
Diplomski sveučilišni studij Edukacijska rehabilitacija

Ekonomski fakultet
Diplomski sveučilišni studij Ekonomija
Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija 

Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
Diplomski sveučilišni studij Baze podataka i baze znanja
Diplomski sveučilišni studij Informacijsko i programsko inženjerstvo
Diplomski sveučilišni studij Informatika u obrazovanju
Diplomski sveučilišni studij Organizacija poslovnih sustava
Diplomski sveučilišni studij Ekonomika poduzetništva

Fakultet političkih znanosti
Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Diplomski sveučilišni studij Politologije, smjer Nacionalna sigurnost

Filozofski fakultet

Diplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti, smjer: Informatika - nastavnički i istraživačkiInformatologija, Arhivistika, Bibliotekarstvo, Muzeologija i upravljanje baštinom
Diplomski sveučilišni studij Pedagogija -  jednopredmetni i dvopredmetni studij
Diplomski sveučilišni studij Psihologija - jednopredmetni studij
Diplomski sveučilišni studij Sociologija; smjer: znanstveni - jednopredmetni i dvopredmetni studij, nastavnički - dvopredmetni studij


Hrvatski studiji

Diplomski sveučilišni studij Kroatologija
Diplomski sveučilišni studij Komunikologija
Diplomski sveučilišni studij Psihologija
Diplomski sveučilišni studij Sociologija

Kineziološki fakultet
Diplomski sveučilišni studij Kineziologija
 
Pravni fakultet
Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad
Diplomski studij Socijalna politika
 
Učiteljski fakultet
Združeni međunarodni diplomski sveučilišni studij Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Top