Sveučilišna nastavna literatura

Sveučilišna nastavna literatura Sveučilišta u Zagrebu


POSTUPAK ODOBRAVANJA SVEUČILIŠNE NASTAVNE LITERATURE NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Postupak odobravanja sveučilišne nastavne literature na Sveučilištu u Zagrebu odvija se sukladno Pravilniku o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu.

1. Predlagatelj šalje Zahtjev za odobravanje djela sveučilišne nastavne literature isključivo dostavljanjem popunjenog obrasca (Obrazac SNL 1).

Obrazac se šalje u elektroničkom obliku na e-mail snl@unizg.hr ili poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb,  s naznakom: Povjerenstvu za sveučilišnu nastavnu literaturu.

2. Uz popunjeni Obrazac SNL 1 predlagatelj obavezno prilaže:

- dva lektorirana primjerka predloženog djela

- jedan primjerak predloženog djela u elektroničkom obliku

- jedan primjerak izvornog djela ako je riječ o prijevodu djela

- program predmeta za koji se djelo predlaže

- izjava nositelja autorskog prava s dokumentom o pravu izdavanja djela (ako se radi o prijevodu)

- izjava o autorstvu djela i svih njegovih komponenata (naročito teksta i opreme djela )

- izjava o pravu korištenja tuđih autorskih djela (prijevod, fotografija i sl.), ako ih predloženo djelo koristi

- ako se djelo izdaje isključivo u elektroničkom obliku, obrazloženje kako će se osigurati trajna pohrana djela kao digitalnog objekta u skladu sa standardom ISO 26324:2012.

- dokaz o uplati troškova postupka na poslovni račun Sveučilišta, s naznakom svrhe uplate. (Odluka o izmjeni Odluke o troškovima postupka odobravanja djela za sveučilišnu nastavnu literaturu) U opis plaćanja staviti naslov djela i ime autora (ili ime urednika ako su pojedini dijelovi od različitih autora).

 

Upute za plaćanje recenzija sveučilišne literature

U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:

Primatelj: Sveučilište u Zagrebu, Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb
IBAN primatelja: HR9823400091100010475
Poziv na broj: 1212
Opis plaćanja: naslov djela i ime autora (ili ime urednika ako su pojedini dijelovi od različitih autora)
Uplatitelj: naziv predlagatelja (prema Odluci o troškovima postupka odobravanja djela za sveučilišnu nastavnu literaturu sve troškove postupka snosi predlagatelj djela)


3. Povjerenstvo razmatra pristigle zahtjeve predlagatelja na sjednicama koje se održavaju jednom mjesečno.

Članovi Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu su:

prof. dr. sc. Marko Alerić, Filozofski fakultet

red. prof. art. Jagor Bučan, Akademija likovnih umjetnosti

prof. dr. sc. Željan Maleš, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

prof. dr. sc. Maja Matijašević, Fakultet elektrotehnike i računarstva, predsjednica

prof. dr. sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Irena Pandža Bajs, Ekonomski fakultet

prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, Pravni fakultet

prof. dr. sc. Denis Sunko, Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenik predsjednice

Koordinator:

prof. dr. sc. Boris Brkljačić, prorektor za studente, preddiplomske i diplomske studije

Raspored održavanja sjednica Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu u ak. god. 2023./2024.

 • Raspored održavanja sjednica:

  • 31. listopada 2023.
  • 28. studenog 2023.
  • 19. prosinca 2023.
  • 30. siječnja 2024.
  • 27. veljače 2024. 
  • 26. ožujka 2024.
  • 30. travnja 2024.
  • 28. svibnja 2024. 
  • 25. lipnja 2024.  
  • 3. rujna 2024. 4. Odluku o odobravanju korištenja naziva sveučilišni udžbenik/priručnik/monografija (Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) donosi Senat Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu.

Sjednice Senata održavaju se jednom mjesečno.

Dodatne informacije

Martina Majstorović Peleš
e-adresa:

snl@remove-this.unizg.hr

telefon: +385 1 469 81 12
 adresa: Sveučilište u Zagrebu
Povjerenstvo za
sveučilišnu nastavnu
literaturu
Ulica Radoslava Cimermana 88  
10000 Zagreb


Top