Arhiva vijesti

Vijesti vezane uz područje osiguravanja kvalitete


Predstavljena Analiza petogodišnjeg ciklusa reakreditacije visokih učilišta

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) predstavila je Analizu petogodišnjeg ciklusa reakreditacije visokih učilišta (2010. - 2015. godine) u petak, 7. srpnja 2017. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Predstavljena publikacija se donosi na opsežne podatke o hrvatskim visokim učilišta i njihovoj djelatnosti i rezultat je prvog cjelovitog vrednovanja svih javnih i privatnih visokih učilišta (sveučilišta i njihovih sastavnica – fakulteta i akademija te veleučilišta i visokih škola) u Hrvatskoj, koje je započelo 2010. godine i završilo 2015. godine.

Predstavljanju je prisustvovalo stotinjak čelnika hrvatskih visokih učilišta i članova akademske i znanstvene zajednice, a pozdravnim govorima okupljenima su se obratili prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica AZVO-a, prof. dr. sc. Ivana Franić, pomoćnica ministrice za znanost i visoko obrazovanje i prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, predsjednik Rektorskog zbora Republike Hrvatske.

Ispred AZVO-a, dr. sc. Irena Petrušić prezentirala je nalaze i preporuke proizašle iz petogodišnjeg ciklusa reakreditacije visokih učilišta, dok je mr. sc. Sandra Bezjak, pomoćnica ravnateljice AZVO-a govorila o utjecaju vrednovanja na poboljšanja u visokom obrazovanju. Predstavljen je ovom prilikom i projekt „Unapređenje sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja“ (SKAZVO), kojeg AZVO provodi u svrhu razvoja novog modela sustava vanjskog osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

Poveznice na materijale s predstavljanja publikacije možete pronaći ovdje.

(preuzeto s www.azvo.hr

Održan sastanak za prodekane za nastavu (i studente) i predsjednike povjerenstava za upravljanje kvalitetom sastavnica Sveučilišta

U Auli Sveučilišta u Zagrebu, 29. lipnja 2017. godine, od 10:00 do 12:30 sati održan je sastanak za prodekane za nastavu (i studente) i predsjednike povjerenstava za upravljanje kvalitetom sastavnica Sveučilišta s ciljem razmjene iskustava i dijaloga o aktivnostima sustava osiguravanja kvalitete i novog ciklusa reakreditacije. Sastanku su prisustvovali predstavnici 30 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Teme obuhvaćene sastankom bile su iduće:

  1. Rezultati Ankete za vrjednovanje studija u cjelini u akademskoj godini 2015./2016. i rezultati Ankete za procjenu nastavnika 2015./2016. – razina Sveučilišta
  2. Poučavanje usmjereno na studenta
  3. Vidljivost sustava osiguravanja kvalitete na mrežnim stranicama sastavnica
  4. Analiza napredovanja i uspješnosti studenata po razinama studija za cjelokupno Sveučilište
  5. Postupak unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete
  6. Ostalo

Materijali sa sastanka:

Točka 1. a)

Točka 1. b)

Točka 2.

Točka 3.

Točka 4.

Točka 5.

Službeni posjet prof. dr. Maide Cohodar Husić, prorektorice za kvalitetu Sveučilišta u Sarajevu (Univerziteta u Sarajevu)

Održan je sastanak s predstavnicima Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Sarajevu (Univerziteta u Sarajevu), u srijedu, 17. lipnja 2017. godine u 11:30 sati u Maloj vijećnici Rektorata. Sastanku su prisustvovali prof. dr. Maida Cohodar Husić, prorektorica za kvalitetu na Sveučilištu u Sarajevu (Univerzitetu u Sarajevu), prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Markučič, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu i Marija Badovinac Škrinjar, univ. spec. oec., voditeljica Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.

Radionica Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj – „Poučavanje usmjereno na studente“

Drugi sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet) održan je 5. lipnja 2017. u Zagrebu. Na skupu je sudjelovalo više od 80 sudionika sa sveučilišta, veleučilišta i visokih škola iz cijele Hrvatske te predstavnici studentskih zborova.
Tema drugoga sastanka Mreže bila je poučavanje usmjereno na studente, pri čemu su kroz izlaganja i radionicu sudionicima predstavljena osnovna načela koncepta poučavanja usmjerenog na studente u odnosu na tradicionalni pristup, načine njegove implementacije te koristi za studente ali i nastavnike.

Materijale sa radionice možete preuzeti na: http://croqanet.azvo.hr/hr/

(preuzeto sa http://croqanet.azvo.hr/hr/ 29. lipnja 2017.)

Novi broj glasnika UniQinfo 

U travnju 2017. godine izašao je 8. broj časopisa UniQinfo, glasnika Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Poveznica na časopis nalazi se ovdje.

Održana godišnja skupština i radionica CEENQA-e

U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a u prostorima Sveučilišta u Zagrebu, 28. i 29. travnja 2017. u Zagrebu održana je godišnja skupština CEENQA-a (Mreže agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju srednje i istočne Europe). Tijekom dvodnevne skupštine održan je niz predavanja te jednodnevna radionica na temu ''Ways forward to make external quality assurance a more efficient process''.

Događaju je prisustvovalo oko 50 sudionika, stručnjaka iz Europe koji se bave osiguravanjem kvalitete u visokome obrazovanju. Pri otvaranju skupštine, sudionike su pozdravili dr. Iring Wasser, predsjednik CEENQA-e, prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Vesna Dodiković Jurković, zamjenica ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

CEENQA-i je pristupila nova članica, ANQA (National Center for Professional Education Quality Assurance Foundation) iz Armenije, dok je Poljska odstupila od svoga članstva.

Programi godišnje skupštine dostupni su ovdje i ovdje.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu proveo je postupak unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete

U skladu s modelom opisanim u Priručniku za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu, te prema Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) i Kriterijima za prosudbu stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 

Stoga, na 4. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2016./2017., održanoj u siječnju 2017. godine, donesena je odluka o prihvaćanju Završnog izvješća Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu dobio je novog člana

Na temelju članka 21., a sukladno članku 36. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održanoj 14. veljače 2017. godine, donio je Odluku o dopuni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Prema Odluci imenovan je zamjenski član Teo Morožin s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao predstavnik studenata preddiplomskog i diplomskog studija, umjesto Andree Kovač s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Održan seminar o provedbi ESG-a na hrvatskim visokim učilištima

U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u ponedjeljak, 20. veljače 2017. godine u Zagrebu je održan seminar na temu ,,Provedba Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete(ESG) na hrvatskim visokim učilištima".

Na održanom seminaru je sudjelovalo gotovo 150 sudionika, predstavnika sveučilišta, veleučilišta i visokih škola iz cijele Hrvatske, kao i studentskih zborova, kojima je predstavljen dopunjeni i izmijenjeni ESG. Seminar je organiziran u okviru dvogodišnjeg projekta SKAZVO, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Najvažniji cilj projekta SKAZVO je razvoj novog modela sustava vanjskog osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

Govornici na seminaru su bili: Colin Tück, ravnatelj Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR), Elizabeth Noonan, voditeljica ureda za osiguravanje kvalitete University College Cork iz Irske, prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra te predstavnice Agencije: dr. sc. Vesna Dodiković Jurković, mr. sc. Sandra Bezjak i Ivana Borošić.

(preuzeto s https://www.azvo.hr/hr/)

Prihvaćeno Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 6. sjednici u 348. akademskoj godini (2016./2017.), održanoj 13. prosinca 2016. godine prihvatio Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu. Slijedi faza naknadnoga praćenja u trajanju od šest mjeseci, nakon koje će se pristupiti sastavljanju Završnoga izvješća o unutarnjoj prosudbi.

Održana je radionica Obrasci za vrjednovanje studijskih programa, 21. listopada 2016.

U Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, 21. listopada 2016. godine, održana je radionica vezana uz popunjavanje Obrazaca za vrjednovanje studijskih programa. Na radionici su sudjelovali predstavnici s 28 sastavnica od ukupno 34 i to predstavnici Agronomskog fakulteta, Akademije dramskih umjetnosti, Akademije likovnih umjetnost, Arhitektonskog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta studija dizajna, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakulteta organizacije i informatike, Fakulteta političkih znanosti, Fakulteta prometnih znanosti, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Geotehničkog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Grafičkog fakulteta, Hrvatskog vojnog učilišta, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Kineziološkog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Metalurškog fakulteta, Pravnog fakulteta, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Stomatološkog fakulteta, Učiteljskog fakulteta i Veterinarskog fakulteta. Radionici su također prisustvovali prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete, prof. dr. sc. Damir Markučič, Fakultet strojarstva i brodogradnje, predsjednik Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu te članovi stručnog osoblja Sveučilišta u Zagrebu. Radionica je trajala četiri sata, s početkom u 10:00 sati i završetkom u 14:00 sati. Nakon kratkog uvoda, sudionicima je predstavljen sadržaj Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu. Shodno tome, prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete u suradnji s članovima stručnog osoblja prezentirala je Postupak vrjednovanja studijskih programa, gdje su sudionici imali priliku saznati mnoge vrijedne podatke vezane uz studijske programe. Sudionicima je predstavljen primjer ispunjavanja Obrasca za vrjednovanje studijskih programa, te je na temelju istoga održana studija slučaja kako bi se sudionici pobliže upoznali s pojedinim dijelovima obrasca. Uslijedila su pitanja i rasprava gdje su sudionici imali priliku razjasniti nejasnoće vezane uz pojedina područja.

Sastanak prodekana za nastavu (i studente) i predsjednika povjerenstava za upravljanje kvalitetom sastavnica Sveučilišta u Zagrebu

Održan je sastanak prodekana za nastavu (i studente) i predsjednika povjerenstava za upravljanje kvalitetom sastavnica, 7. srpnja 2016. godine u Auli Sveučilišta u Zagrebu. Sastanku su prisustvovali članovi uprave Sveučilišta u Zagrebu, rektor prof. dr. sc. Damir Boras, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić te prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete prof. dr. sc. Mirjana Hruškar.

Na poziv Sveučilišta u Zagrebu sastanku su prisustvovali predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje, ravnateljica prof. dr. sc. Jasmina Havranek, zamjenica ravnateljice dr. sc. Vesna Dodiković Jurković, pomoćnica ravnateljice mr. sc. Sandra Bezjak te pomoćnica ravnateljice Mirjana Gopić, dipl. iur. Svima prisutnima se na samom početku obratio rektor prof. dr. sc. Damir Boras s nekoliko pozdravnih riječi, a zatim se svima prisutnima obratila prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Uvodnim riječima prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mirjana Hruškar predstavila je teme sastanka i ovom prilikom pozdravila sve okupljene.

Cilj sastanka bila je prije svega razmjena iskustava u procesima vrjednovanja (unutarnjim i vanjskim) te poticanje svih sudionika na zajednički dijalog o kulturi kvalitete u okviru kojeg su predstavljene sljedeće teme: Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2015.), novi Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu te osvrt na provedene aktivnosti Unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu. 

Prezentacije predstavljene na sastanku:Top