Ustroj

Sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu - Ustroj

Odgovornost za sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu u mjerodavnosti je rektora i Senata, koji uz pomoć Odbora i Ureda za upravljanje kvalitetom nadziru uspostavu i provedbu sustava za osiguravanje kvalitete. Na provedbenoj razini sustavom za osiguravanje kvalitete upravlja prorektor zadužen za to područje. Za sustav osiguravanja kvalitete na sastavnicama odgovorni su dekan i vijeće sastavnice, a na provedbenoj razini sustavom upravlja povjerenstvo za upravljanje kvalitetom sastavnice.

Jedinicu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu čine:

  1. Odbor za upravljanje kvalitetom, s pripadnim radnim skupinama
  2. Savjetodavna i stručna tijela Sveučilišta mjerodavna za osiguravanje kvalitete u pojedinim područjima
  3. Ured za upravljanje kvalitetom
  4. Ostale stručne službe Sveučilišta u Zagrebu
  5. Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu


Top