Povjerenstva na sastavnicama

Povjerenstva za upravljanje kvalitetom sastavnica Sveučilišta u Zagrebu

Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Odborom i Uredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, planiraju strategiju unaprjeđenja kvalitete matične sastavnice, provode programe procjene i postupke unaprjeđivanja kvalitete te kooridniraju provedbu projekata za profesionalni i stručni razvoj kadrova.

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom pojedine sastavnice koordinira i provodi postupke vrjednovanja,te unaprjeđenja kulture kvalitete na području:

  • razvoja indikatora kvalitete,
  • samovrjednovanja,
  • sudjelovanja studenata u praćenju kvalitete rada,
  • usavršavanju administrativnog i tehničkog osoblja.

Povjerenstva provode postupke praćenja i unaprjeđenja kvalitete nastavnog procesa i ishoda učenja s obzirom na: istraživanja na području uspješnosti studiranja, usavršavanje sveučilišnih nastavnika, unaprjeđenje nastave te kvalitetu općih i specifičnih kompetencija ostvarenih studijskim programima.

 Top