Kontakt

Središnji ured za međunarodnu suradnju

 

Nova privremena adresa: Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000 Zagreb

Faks: +385 1 46-98-141 

Voditeljica Središnjega ureda za međunarodnu suradnju
dr. phil. Branka Roščić
Telefon: +385 1 4698 101
e-mail: branka.roscic@remove-this.unizg.hr

_____________________________________________________________________________________________________________

Tajnica Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju:

Antonija Kurtak, bacc. oec. (područje međunarodne suradnje - nadležnost prorektora prof. dr. sc. Jurice Pavičića)
Telefon: +385 1 456 42 11 / +385 1 456 42 22
E-adresa: antonija.kurtak@remove-this.unizg.hr

____________________________________________________________________________________________________________

Institucionalni Erasmus+ koordinator (kontakt osoba za sastavnice i AMPEU)
Renata Hranjec
Telefon: +385 1 4698 128
e-mail: erasmus.coordinator@remove-this.unizg.hr

Odlazni studenti u razmjeni - studijski boravak (Erasmus+ KA131)
Maja Grđan
e-mail: erasmus-student-sms@remove-this.unizg.hr
Telefon: +385 1 4698 106 (telefonske konzultacije: utorkom 13-15 h, četvrtkom 9-11 h)

Odlazni studenti u razmjeni - studijski boravak (Erasmus+ KA131)
Ivana Matijašević
Telefon: +385 1 4698 126 (telefonske konzultacije: ponedjeljkom 13-15 h, petkom 9-11 h)
e-mail: erasmus-outgoing@remove-this.unizg.hr

Erasmus+ programske zemlje (KA131)
Emina Lehkec
Telefon: +385 1 4698 102 (telefonske konzultacije: ponedjeljkom 13-15 h, četvrtak 9-11 h)
e-mail ((ne)nastavno osoblje): staff@remove-this.unizg.hr 

Erasmus+ stručna praksa - odlazni studenti (KA131)
Ružica Bruvo
Telefon: +385 1 4698 107 (telefonske konzultacije: ponedjeljkom 14-16 h, četvrtkom 10-12 h)
e-mail: placement@remove-this.unizg.hr

Akademska mobilnost, podrška za moveon bazu, koordinacija Erasmus+ sporazuma
Ratimira Šimundić
Telefon: +385 1 4698 132 
e-mail: ratimira.simundic@remove-this.unizg.hr

Dolazni studenti u razmjeni 
Bernard Špoljarić
e-mail: incoming@remove-this.unizg.hr
Telefon: +385 1 4698 165

Erasmus+ za partnerske zemlje (KA171)
Željka Pitner
Telefon: +385 1 4698 105
e-mail: zpitner@remove-this.unizg.hrerasmus.noneu@remove-this.unizg.hr

Erasmus+ BIP programi
Valentina Vajdić Cimperšak 
Telefon: +385 1 4698 116 (telefonske konzultacije: srijeda i petak 10-12 i 13-15)
e-mail: erasmus.bip@remove-this.unizg.hr 

Erasmus+ partnerske (KA171) / programske zemlje (KA131)
Tomislav Hrga
Telefon: +385 1 4564 130 (telefonske konzultacije: ponedjeljkom 10-12 h)
e-mail: thrga@remove-this.unizg.hr

Erasmus+ programske zemlje (KA131)
Marija Jakovljević
Telefon: +385 1 4698 196 (telefonske konzultacije: ponedjeljak-petak 9-12 h)
e-mail: mjakovljevic@remove-this.unizg.hr

Bilateralni ugovori temeljem međusveučilišne suradnje, pravna pitanja vezana uz međunarodnu suradnju
e-mail: agreements@remove-this.unizg.hr
Za Erasmus+ sporazume upite slati na erasmus.sporazum@remove-this.unizg.hr

AUF (Sveučilišna agencija za frankofoniju), mreža Alpe-Jadran, DRC mreža, baza za evidenciju međunarodne suradnje 
e-mail: rhranjec@remove-this.unizg.hr

Financije
e-mail: medjunarodna.financije@remove-this.unizg.hrTop