Udruživanja znanja

UDRUŽIVANJA ZNANJA

Projekti udruživanja znanja između ustanova visokog obrazovanja i poduzeća čiji je cilj poticanje inovacija, poduzetništva, kreativnosti, zapošljivosti, razmjene znanja i/ili multidisciplinarnog poučavanja i učenja.

Radi se o centraliziranoj aktivnosti programa ERASMUS+ koja je u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu Europske komisije (EACEA) i kojoj se projekti prijavljuju.

Više informacija ovdje.

Projekti Sveučilišta u Zagrebu financirani u okviru aktivnosti Udruživanja znanja mogu se pronaći u Evidenciji međunarodne suradnje.Top