Udruživanja sektorskih vještina

UDRUŽIVANJA SEKTORSKIH VJEŠTINA

Projekti udruživanja sektorskih vještina kojima se podupire izrada i pružanje zajedničkih kurikuluma, programa i metoda učenja i poučavanja za strukovno obrazovanje, a temelje se na dokazima o trendovima u određenom sektoru gospodarstva i vještinama koje su potrebne za rad u jednom ili više poslovnih sektora.

Radi se o centraliziranoj aktivnosti programa ERASMUS+ koja je u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu Europske komisije (EACEA) i kojoj se projekti prijavljuju .

Projekti Sveučilišta u Zagrebu financirani u okviru aktivnosti Udruživanja sektorskih vještina mogu se pronaći u Evidenciji međunarodne suradnje.Top