Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju

JAČANJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU

Projekti jačanja kapaciteta kojima se podupire suradnja s partnerskim državama u područjima visokog obrazovanja i mladih. Cilj je Projekata jačanja sposobnosti podržati organizacije/ustanove i sustave u njihovom postupku modernizacije i internacionalizacije. U određenim prihvatljivim partnerskim državama podupiru se i aktivnosti mobilnosti ako pridonose ciljevima projekta.

Radi se o centraliziranoj aktivnosti programa ERASMUS+ koja je u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu Europske komisije (EACEA) i kojoj se projekti prijavljuju .

Više informacija ovdje

Projekti Sveučilišta u Zagrebu financirani u okviru aktivnosti Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju mogu se pronaći u Evidenciji međunarodne suradnje.Top