Strateška partnerstva

STRATEŠKA PARTNERSTVA

Transnacionalna Strateška partnerstva, usmjerena na razvoj inicijativa u jednom ili više područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih i promicanje inovacija, razmjene iskustva i znanja između različitih vrsta organizacija uključenih u obrazovanje, osposobljavanje i mlade ili u drugim mjerodavnim područjima. U okviru Strateških partnerstava podupiru se i određene aktivnosti mobilnosti ako pridonose ciljevima.

Radi se o decentraliziranim aktivnostima programa ERASMUS+ koje su u nadležnosti nacionalnih agencija uspostavljenih u svim programskim državama – državama koje u potpunosti sudjeluju u svim aktivnostima programa ERASMUS+. Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) hrvatska je nacionalna agencija za program ERASMUS+.

Više informacija o Strateškim partnerstvima ovdje.

Projekti Sveučilišta u Zagrebu financirani u okviru Strateških partnerstva mogu se pronaći u Evidenciji međunarodne suradnje.Top