Erasmus plus

Erasmus+

OPĆE INFORMACIJE

Program Erasmus+ je program Europske unije kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. 

Više o Erasmus+ programu je dostupno ovdje

OPĆI UVJETI

Vrste mobilnosti za nastavno/nenastavno osoblje:

1. poučavanje – nastavno osoblje, 2 dana do 6 tjedana (najmanje 8 sati nastave)
2. osposobljavanje – nastavno i nenastavno osoblje, 2 dana do 6 tjedana
3. poučavanje - predavači iz tvrtki izvan Republike Hrvatske, 1 dan do 6 tjedana (najmanje 8 sati nastave)

Razdoblje u kojem se može ostvariti mobilnost određeno je natječajem.                           

GDJE JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST

Mobilnost među državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu

Mobilnost odlaznog osoblja u svrhu poučavanja na partnerskim ustanovama ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između Sveučilišta u Zagrebu (sastavnica) i inozemnih ustanova kojima je odobrena Erasmus sveučilišna povelja. Za osposobljavanje nije potrebno prethodno sklopiti međuinstitucijski sporazum. Odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je individualnim planom rada.

Mobilnost je moguća u države koje sudjeluju u programu Erasmus+ (države članice Europske unije, EFTA države (bez Švicarske), Turska i Makedonija).

Mobilnost između država članica EU-a i trećih zemljam koje nisu pridruženima programu

Mobilnost odlaznog osoblja u svrhu poučavanja/osposobljavanja na partnerskim ustanovama u tzv. trećim zemljama koje nisu pridružene programu ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih Erasmus+ sporazuma koji se sklapaju između Sveučilišta u Zagrebu i inozemnih ustanova u trećim zemljama, a temljem iskaza interesa sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Popis partnerskih institucija u trećim zemljama izvan EU je dostupan ovdje i u svakom natječaju za odlaznu mobilnost osoblja.
Odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je individualnim planom rada.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora uključuje potporu za životne troškove i potporu za putne troškove. Detalji o financijskoj potpori objavljeni su uz natječaj.

OSOBLJE POSEBNIM POTREBAMA (s invaliditetom ili specifičnim fizičkim, mentalnim, zdravstvenim potrebama) 

Erasmus+ posvećuje posebnu pozornost usmjeravanju, prihvaćanju, fizičkoj pristupačnosti, pedagoškoj i tehničkoj podršci te posebno financiranju dodatnih troškova studenata čije su fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti takve da njihovo sudjelovanje u programu ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore. Osoblje s posebnim potrebama ima pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti. 

Kako biste se prijavili za Erasmus+ dodatnu financijsku potporu za posebne potrebe, u pripremnoj fazi vaše Erasmus+ mobilnosti trebate navesti vaše potrebe i predvidjeti dodatne troškove povezane s vašim specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima. Ovisno o individualnim potrebama, stavke koje su formalno prihvatljive za dodatnu financijsku potporu tijekom Erasmus+ mobilnosti uključuju, između ostalog:  prilagođeni smještaj (razlika troškova u odnosu na regularan smještaj), pomoć pri putovanju, medicinska skrb, dodatna oprema, prilagođeni nastavni materijal, osobu u pratnji itd.

Korisno za pročitati: EIAE Platform Access and Diversity.

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja odabiru se putem natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u svibnju/lipnju.

ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata vrši Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu. Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj i prođe administrativnu provjeru, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).

UPUTE I OBRASCI

OvdjeTop