Evidencija međunarodne suradnje

Evidencija međunarodne suradnje

Evidenciji međunarodne suradnje možete pristupiti ovdje (http://medjunarodna.unizg.hr).

U slučaju eventualnih poteškoća s pristupom sustavu ili pojedinim dijelovima sustava potrebno je pristupiti Evidenciji koristeći internetski preglednik Microsoft Edge ili Mozilla Firefox.

Za sve tehničke poteškoće i za unos novoga grada koji se ne nalazi na padajućem izborniku obrasca za unos obratite se na e-mail adresu: webmaster@remove-this.unizg.hr.Top