Erasmus+ MOBILNOST S TZV. TREĆIM ZEMLJAMA (KA131 & 171)

Upute i obrasci za Erasmus+ međunarodnu mobilnost prema trećim zemljama koje nisu pridružene programu (KA131 / 171)

Dokumentacija za završetak Erasmus+ KA131/171 mobilnosti - mobilnosti prema trećim zemljama koje nisu pridružene programu

Rezultati Natječaja za mobilnost osoblja - Erasmus+ KA131 projekt (2022.-rujan 2023.):

Rezultati Natječaja za mobilnost osoblja - Erasmus+ KA107 projekt (2020.-lipanj 2023.):

Dokumentacija za završetak Erasmus+ KA107 mobilnosti - mobilnosti prema tzv. partnerskim zemljama (izvan EU)Top