Vijest
19.12.2022

Prvi rezultati 5. kruga Natječaja Erasmus+ KA107 za mobilnost osoblja, 19.12.2022. do 31.05.2023.– PARTNERSKE ZEMLJE

Sveučilište u Zagrebu objavljuje PRVE REZULTATE 5. kruga Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 19.12.2022. do 31.05.2023. za aktivnosti:

  • poučavanja (STA) – nastavno osoblje
  • osposobljavanja (STT) - nastavno i nenastavno osoblje

Kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 8 radnih dana od objave prijedloga rang-liste.

Žalbe se šalju na erasmus.noneu@remove-this.unizg.hr.

Nakon naznačenoga roka za žalbe Sveučilište će razmotriti eventualne žalbe te na sveučilišnim stranicama objaviti konačne rezultate. Na konačnu odluku Sveučilišta povodom žalbe ne postoji mogućnost pritužbe.

NAPOMENA: Ukoliko Sveučilište u Zagrebu ne zaprimi žalbu na ovdje objavljene prve rezultate, oni će se smatrati konačnima.

Privitak:

Klasa: 605-01/20-05/05
Urbroj: 380-155/073-22-374

Zagreb, 19. prosinca 2022.

 

 Top