Vijest
21.04.2023

7. KRUG NATJEČAJA Erasmus+ KA107 za mobilnost osoblja, 01.05.2023. - 17.06.2023. – PARTNERSKE ZEMLJE

Sveučilište u Zagrebu raspisuje:

Sedmi krug natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 01.05. do 17.06.2023.

za aktivnosti:

  • osposobljavanja (STT) - nastavno i nenastavno osoblje
  • poučavanja (STA) - nastavno osoblje

Natječaj je raspisan za osoblje sljedećih sastavnica: UFZG i VEF.

Rok za prijavu: rok za slanje potpune prijavne dokumentacije: prijave se zaprimaju prema kronološkom redu datuma zaprimanja (tzv. »first come – first serve« sistem), a najkasnije do 15.05.2023.

Prvi privremeni rezultati - zadnja izmjena 26.04.2023. Žalba se podnosi u pisanom obliku (treba biti potpisana od podnositelja žalbe), elektroničkom poštom, na adresu elektroničke pošte na erasmus.noneu@remove-this.unizg.hr. Žalba se podnosi Povjerenstvu za žalbe u roku od 8 dana od objave prvih privremenih rezultata.

Privitci:

Klasa: 605-01/20-05/05
Ur. broj: 251-25-16/9-23-564

Zagreb, 24. travnja 2023.Top