Vijest
17.07.2023

Prvi rezultati petog kruga Natječaja Erasmus+ KA131, "međunarodno otvaranje" (treće zemlje) za mobilnost osoblja, 30.07.2023. do 30.09.2023.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje PRVE REZULTATE Petog kruga Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA131) - međunarodna mobilnost koja uključuje treće zemlje koje nisu pridružene programu, razdoblje mobilnosti: od 30.07.2023. do 30.09.2023. za aktivnost osposobljavanja (STT) - nastavno i nenastavno osoblje.

Kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 8 radnih dana od objave prijedloga rang-liste.

Žalbe se šalju na erasmus.noneu@unizg.hr.

Nakon naznačenoga roka za žalbe Sveučilište će razmotriti eventualne žalbe te na sveučilišnim stranicama objaviti konačne rezultate. Na konačnu odluku Sveučilišta povodom žalbe ne postoji mogućnost pritužbe.

NAPOMENA: Ukoliko Sveučilište u Zagrebu ne zaprimi žalbu na ovdje objavljene prve rezultate, oni će se smatrati konačnima.

Privitak:


Klasa: 605-01/22-04/04
Urbroj: 251-25-16/9-23-133

Zagreb, 18.07.2023.Top