CEEPUS

CEEPUS - Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti u visokom školstvu. Srednjoeuropski program razmjene započeo je s djelovanjem 1. prosinca 1994. godine, kada je na snagu stupio Ugovor o programu CEEPUS, sklopljen u Budimpešti 1993. godine. Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, a u akademskoj godini 2011./2012. Moldavija. Dana 1. svibnja 2011. godine na snagu je stupio ugovor CEEPUS III na razdoblje od sedam godina.

Osnovna obilježja programa

Okosnica su programa CEEPUS mreže, koje čini po jedan koordinator i najmanje dva partnera iz najmanje dvije zemlje potpisnice CEEPUS-a. Koordinatori i partneri su fakulteti, odnosno njihovi odsjeci.

Financiranje

Zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svake godine određuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti u valuti „jedan mjesec stipendije". Zemlje također određuju razinu stipendija za različite kategorije stipendista (npr. studenti, doktorandi i profesori), kao i ostale uvjete boravka CEEPUS-ovih stipendista (npr. besplatan smještaj, subvencionirana prehrana, zdravstveno osiguranje). Stipendije ovise o standardu života u pojedinoj zemlji i moraju biti dostatne za potrebe mobilnosti. Studenti su također izuzeti plaćanja školarine. Ovdje možete pritiskom na naziv zemlje vidjeti koliko iznose stipendije za pojedinu zemlju i na koje povlastice CEEPUS-ovi stipendisti imaju pravo u danoj zemlji. Neke zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svojim odlaznim stipendistima refundiraju troškove puta. Zahtjev za povratom putnih troškova podnosi matična ustanova stipendista.

Podrobnije obavijesti

Više informacija o CEEPUS programu nalazi se na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije, koja je temeljem Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 4. veljače 2011. godine imenovana je Nacionalnim uredom za CEEPUS te je od 1. siječnja 2012. godine preuzela operativnu provedbu programa.

CEEPUS na Sveučilištu u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu u akademskoj godini 2013./14. sudjeluje kao koordinator u četiri mreže te kao partner u 27 mreža.

Popis hrvatskih fakulteta u CEEPUS mrežama u akademskoj godini 2013./14.

Popis hrvatskih fakulteta u CEEPUS mrežama u ak.g. 2012./2013. (Sveučilište u Zagrebu: koordinator u 4 mreže, partner u 30 mreža)

 

Administrativnu podršku za CEEPUS program osigurava Ured glavnog tajnika.

CEEPUS administrator
Ines Stipić, bacc. oec.
telefon: +385 1 456 41 22
faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: ines.stipic@remove-this.unizg.hr

Dodatne informacije

  www.mobilnost.hr


Top