Erasmus+ KA171

Erasmus+ KA171 - mobilnost između država članica EU i trećih zemalja koje nisu pridružene programu

OPĆE INFORMACIJE

Erasmus+projekt od 2015. kroz aktivnost Erasmus+ KA171: projekti mobilnosti između država članica EU-a i trećih zemalja koje nisu pridružene programu podržava mobilnost studenta Sveučilišta u Zagrebu prema ciljanim sveučilištima tzv. trećim zemljama (izvan EU): zemlje u susjedstvu EU-a, zemlje zapadnog Balkana, Latinska Amerika, Azija te afričke, karipske i pacifičke države.

Broj raspoloživih stipendija (potpora) unutar projekta ovisi o iskazanom interesu sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te projektnim sredstvima koja dodjeljuje nacionalna Agencija za mobilnost i programe EU.

KOJE SE AKTIVNOSTI PODRŽAVAJU

STUDENTSKA MOBILNOST U SVRHU STUDIJA (SMS mobility)

  • 4-6 mjeseci (ovisi o partnerskom sveučilištu)

Sukladno iskazanom inetresu sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Za detaljnije informacije molimo pogledati tekst natječaja. Dostpuno na linku

NA KOJA SE SVEUČILIŠTA MOŽE OTIĆI - MOBILNOST U SVRHU STUDIJA

Strana sveučilišta na koja mogu otići studenti Sveučilište u Zagrebu ovise o iskazanom inetresu sastavnice Sveučilišta te sklopljenim ugovorima. Do sada je financirana studentska razmjena u svrhu studija sa sljedećim sveučilištima u partnerskim državama:

IZRAEL

  • University of Haifa / Bar-Illan University, Izrael - Filozofski fakultet (judaistika)
  • Bar-Illan University, Izrael - Fakultet elektrotehnike i računarstva, Filozofski fakultet (judaistika)

KINA

  • Beijing Sport University, NR Kina

FINANCIJSKA POTPORA

Stipendija uključuje mjesečnu financijsku potporu od 700 EUR te potporu za putovanje (iznos ovosi o udaljenosti između SuZ/Zagreb i partnerskog sveučilišta - izračun sukladno projektnim pravilima). Primjeri dosadašnjih potpora za putovanje: Izrael: 360EUR, Ukrajina: 275EUR.

STUDENTI S POSEBNIM POTREBAMA (s invaliditetom ili drugim specifičnim potrebama)
Erasmus+ posvećuje posebnu pažnju usmjeravanju, prihvaćanju, fizičkoj pristupačnosti, pedagoškoj i tehničkoj podršci te posebno financiranju dodatnih troškova studenata čije su fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti takve da njihovo sudjelovanje u programu ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore. Studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

Kako biste se prijavili za Erasmus+ dodatnu financijsku potporu za posebne potrebe, u pripremnoj fazi vaše Erasmus+ mobilnosti trebate navesti vaše potrebe i predvidjeti dodatne troškove povezane s vašim specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima. Ovisno o individualnim potrebama, stavke koje su formalno prihvatljive za dodatnu financijsku potporu tijekom Erasmus+ mobilnosti uključuju, između ostalog npr. prilagođeni smještaj (razlika troškova u odnosu na regularan smještaj), pomoć pri putovanju, medicinsku skrb, dodatnu opremu, prilagođeni nastavni materijal, osobu u pratnji itd.


STUDENTI S MANJE MOGUĆNOSTI
Studentima s manje mogućnosti smatraju se:

  • studenti nižeg socioekonomskog statusa - studenti čiji prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze određeni postotak proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (85% proračunske osnovice,
  • studenti koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta
  • druge podzastupljene ili ranjive skupine studenata sukladno Nacionalnom planu za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021. (kategorije su navedene u svakom natječaju).

Studenti s manje mogućnosti odabrani za studijski boravak imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 250 € mjesečno ispune li kriterije za formalnu prihvatljivost. Za detaljne informacije o ovim kategorijama molimo pročitati informacije Agencije za mobilnost i programe EU.

POSTUPAK PRIJAVE

Informacije o natječajima dostupne su na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu na linku.

Natječaji se obično raspisiju krajem godine / u siječnju sljedeće godine za mobilnost u zimskom semestru sljedeće akademske godine. U slučaju neutrošenih sredstava, mogući su dodatni natječaji tijekom godine.Top