Kandidacijske liste

 KONAČNA KANDIDACIJSKA LISTA ZA STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - studentski izbori 2018./2019.

RJEŠENJA Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora 2018./2019.
RJEŠENJE Povjerenstva za prigovore - RGN za provođenje studentskih izbora 2018./2019.

 

Kandidacijska lista za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu - studentski izbori 2018./2019.

 

Kandidacijske liste po sastavnicama:

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Arhitektonski fakultet Sveučililšta u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu  
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 Top