O Centru

Centar za unaprjeđenje kompetencija nastavnika

Djelatnosti Centra su:
informiranje, savjetovanje, usmjeravanje i 
educiranje nastavnika
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te koordinacija usluga i provođenje sukladnih aktivnosti.

Centar u sklopu svojih djelatnosti provodi i istraživanja procjene potreba nastavnika za podrškom i daljnjom edukacijom kao i druga relevantna istraživanja u području kvalitete nastave na Sveučilištu, vrjednovanje ponuđenih aktivnosti i rada Centra, izradu i predlaganje standarda i postupaka vezanih uz djelatnost Centra relevantnim sveučilišnim tijelima koji o njima donose odluke.

Tijela Centra su: voditelj, Stručno vijeće i stručni tim.  Voditelj Centra predsjednik je Stručnog vijeća.

Privremeno Stručno vijeće:

 • prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r., privremena voditeljica Centra i predsjednica Stručnog vijeća
 • Prof. dr. sc. Tamara Perišin, Pravni fakultet
 • Prof. dr. sc.  Vesna Vlahović Štetić,  Filozofski fakultet
 • Doc. dr. sc. Jelena Kuvač, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Prof. visoke škole Vesna Ciglar, Fakultet organizacije i informatike
 • Prof. dr. sc. Ivica Završki, Građevinski fakultet
 • Red. prof. Marina Novak, Muzička akademija
 • Prof. dr. sc.  Gordana Pavleković, Medicinski fakultet
 • Marija Badovinac Škrinjar, Sveučilište u Zagrebu
 • Prof . dr. sc. Dubravka Miljković,  Učiteljski fakultet
 • Prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš,  Prirodoslovno-matematički fakultet
 • Prof. dr. sc. Goran  Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 • Prof. dr. sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji
 • Prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, Agronomski fakultet

 

 

 Top