Vijest
24.02.2022

Natječaj za Erasmus+ stručne prakse (program KA103) za razdoblje od 09.05. do 30.09.2022.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 - (KA103) za razdoblje od 09.05. do 30.09.2022.

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 - (KA103) za razdoblje od 09.05. do 30.09.2022.

(kliknuti na tekst, obavezno pročitati cjelokupan tekst Natječaja!)

Natječaj je zatvoren 31.3.2022. Više se nije moguće prijaviti.

Natječaj je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 9. svibnja 2022.- 1. kolovoza 2022.
Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2022.

Rok za podnošenje online prijave: četvrtak 31.3.2022. u 12:00 h / ili ranije, ovisno o planiranom datumu polaska na mobilnost.

Rok za dostavu dokumentacije: četvrtak 31.3.2022. do kraja radnog dana / ili ranije, ovisno o planiranom datumu polaska na mobilnost.  
(Za detalje vezano uz rokove prijave i planirani datum početka mobilnosti, molimo pogledati tekst natječaja).

Dokumentaciju dostavljaju isključivo koordinatori na fakultetu/akademiji, elektroničkim putem.
(Napomena: Postoji mogućnost ranijeg zatvaranja mogućnosti prijava, ovisno o broju zaprimljenih prijava i dostupnosti financijskih sredstava).

Planirana objava parcijalnih rezultata natječaja: molimo pogledati tekst natječaja.  

Upozorenje za studente koji planiraju početak mobilnosti u roku kraćem od 3 mjeseca od datuma dostave dokumentacije: zbog vremena potrebnog za obradu prijava i objavu parcijalnih rezultata, moguće je da će ti studenti, u slučaju odabira, potpisivati Ugovore za Erasmus+ stručnu praksu kratkoročno prije odlaska na mobilnost. Posljedično, moguće je da ovim studentima 1. rata stipendije neće moći biti isplaćena na vrijeme.   

DOSTAVA DOKUMENTACIJE: ECTS koordinator ili nadležni koordinator za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu/akademiji dostavlja prijavnu dokumentaciju elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Rok za dostavu je 31.3.2022. (datum primitka!), odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti.

VAŽNO: Prijavna dokumentacija neće biti razmatrana u slučaju nedostatka prethodne online prijave, kao niti u slučaju da dokumentacija bude dostavljena izravno od strane studenata Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Email upite vezane uz natječaj potrebno je slati koordinatorima koji su zaduženi za ovaj natječaj, na adresu: natjecaj.placement@unizg.hr. Email upiti poslani drugim djelatnicima Ureda za međunarodnu suradnju neće biti razmatrani niti prosljeđivani.

Poseban dio Natječaja

1.    Dodatak I – Uputa o znanju jezika i potvrdama
2.    Online prijavni obrazac za studente: https://zagreb.moveon4.de/form/621367dfc0f0be119e33096b/eng.
3.    Upute za online prijavu
4.    Imena i kontakti ECTS koordinatora akademija i fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/sluzbe-potpore/koordinatori-na-fakultetima-i-akademijama/
5.    Acceptance Confirmation (ispunjava prihvatna institucija)
6.    Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom
7.    Motivacijsko pismo - predložak
8.    Pojašnjenje mogućnosti razdoblja boravka na praksi za pojedine kategorije prijavitelja
9.    Obrasci vezani za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2021./22. (poveznica sadrži dokumente pod rednim brojevima 1, 3, te 5-8)


Napomena: U slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.


Klasa: 605-01/22-03/06
Urbroj: 380-150/141-22-2
Datum: 24.veljače 2022.Top