Vijest
22.11.2023

2. KRUG NATJEČAJA za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2023./2024. - programske zemlje (KA131)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje

DRUGI KRUG NATJEČAJA za mobilnost nastavnoga i nenastavnoga osoblja te za dolazak nenastavnoga osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA131) - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja u akademskoj godini 2023./2024.

za aktivnosti:

  • podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH)
  • kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica)
  • osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica).

Rok za  prijavu :

1. ZA ODLAZNO OSOBLJE

Rok za online prijavu: srijeda,  20. prosinca  2023. u 12 sati (podne)
U obzir će se uzimati isključivo prijave koje su podnijete online zaključno do 12 sati (podne) na naznačeni datum roka za prijavu.       

2. ZA DOLAZNO NENASTAVNO OSOBLJE IZ TVRTKI I ZNANSTVENIH USTANOVA IZVAN RH

Rok za slanje prijavne dokumentacije za dolazne predavače iz stranih tvrtki/znanstvenih ustanova je srijeda,  20. prosinca 2023.
Sastavnice šalju prijave dolaznih predavača iz stranih tvrtki/znanstvenih ustanova Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu na staff@remove-this.unizg.hr do zaključno 20. prosinca 2023.


Nekoliko novina i važnih informacija (više detalja u uputama uz Natječaj):

  • realizacija mobilnosti u sklopu Drugog kruga Natječaja moguća u razdoblju od 1. travnja 2024. godine do 30. rujna 2024. godine
  • NOVOST: prijava dolaznih predavača iz stranih tvrtki/znanstvenih ustanova sastavnica šalje elektronskim putem, a Središnji će ured primitak prijave potvrditi e-mailom
  • podsjetnik: mogućnost dodatne financijske potpore za osobe s invaliditetom / specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima (Inclusion Support) te u slučaju visokih troškova putovanja (Exceptional costs for expensive travel) 
  • Objava prvih rezultata Drugog kruga Natječaja planira se najranije u drugoj polovici veljače 2024. godine

 

Privitci:

1. Upute uz Natječaj - čitati online zbog mogućih izmjena (ažurirano 28.11.2023.)
2. Upute za online prijavu
3. Hodogram prijave i glavne smjernice
4. Popis visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni nastavnoga i nenastavnoga osoblja za ak. god. 2023./2024. (mogućnosti razmjene za odlaznu mobilnost)
5. Europass obrazac za životopis / Europass životopis (online)
6. Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR)
7. Popis nositelja povelje Erasmus Charter for Higher Education
8. Popis ISCED Subject area codes i Pretraživač ISCED kodova
9. Kriteriji za rangiranje Erasmus+ prijava za nastavno i nenastavno osoblje (programske i partnerske zemlje)

Dodatna dokumentacija za odlazno osoblje:

10. Online prijavni obrazac za odlazno osoblje
11. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) – nastavno osoblje
12. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja/kombinirana mobilnost (nastavni plan – plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching & Training) – nastavno osoblje
13. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu osposobljavanja (plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training) – nastavno i nenastavno osoblje

Dodatna dokumentacija za dolazne predavače:

14. Prijavni obrazac za dolazno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH
15. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan za dolazno osoblje): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) – nenastavno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH
16. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja mobilnosti za dolazno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH (ispunjava i potpisuje sastavnica)

 

Zagreb, 22. studenoga 2023.Top