Natječaji

Javni natječaji za dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu


NOVO!

Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Zagrebu donio je i objavljuje Odluku o dodjeli stipendija za ak. god. 2022./2023. studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

ODLUKA I RANG LISTA

 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagreb na sjednici održanoj dana 8. svibnja 2023. donijelo je i objavljuje Privremenu rang listu studenata prijavljenih na natječaj za stipendije Zaklade Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2022./2023.   

Studenti koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku od osam dana od objave Privremene rang liste poslati pisani prigovor elektroničkom poštom na adresu zaklada@remove-this.unizg.hr uz naznaku "prigovor na privremenu rang listu".

 

Na temelju Odluke Upravnog odbora od 5.travnja 2023., uz suglasnost upravitelja Zaklade, Zaklada Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata objavljuje javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade u akademskoj godini 2022./2023.

 Stipendije Zaklade Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuju se u kategoriji A./B:

- redoviti studenti prijediplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih prijediplomskih i diplomskih sveučilišnih studija (u daljnjem tekstu: sveučilišnih studija), stručnih prijediplomskih studija i stručnih diplomskih studija (u daljnjem tekstu: stručnih studija) na Sveučilištu u Zagrebu koji su slabijeg socijalno-ekonomskog statusa odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Zaklada Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuje pet (5) stipendija. Ukupni iznos pojedine stipendije iznosi 2.000,00 € (dvijetisuće EUR-a).

Prijave na natječaj obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Zaklade.

Prijava se vrši na poveznici.

Za pristup aplikaciji student koristi svoj elektronički identitet u sustavu AAI@remove-this.Edu.Hr.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 15 dana (kalendarski). Prijave se podnose u razdoblju od 7. travnja 2023. od 12.00 sati do 21. travnja 2023. do 12.00 sati.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u roku i na način propisan javnim natječajem neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija na javni natječaj ne vraća se podnositelju prijave.

Za sva dodatna pojašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu: zaklada@remove-this.unizg.hr ili na telefonski broj +385 14564 106.

Natječaj

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava o neprimanju stipendije

Popis neoporezivih primitaka članova kućanstvaARHIVA STARIH NATJEČAJA

DODJELA STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG SOCIJALNO-EKONOMSKOGA STATUSA, ODNOSNO BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI za ak. god. 2021./2022.

KONAČNA RANG LISTA

Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Zagrebu na 16. elektronskoj sjednici održanoj od 1. do 3. lipnja 2022. donio je Odluku o dodjeli stipendija Zaklade Sveučilišta za ak. god. 2021./2022. studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

PRIVREMENA RANG LISTA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 3. sjednici održanoj 19. svibnja 2022. utvrđuje i objavljuje privremenu rang listu studenatanatječaj za stipendije Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2021./2022.

Zaklada Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata objavljuje javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade za akademsku godini 2021./2022. 

 Stipendije Zaklade Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuju se u jednoj kategoriji:

-        kategorija A./B.  redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija (u daljnjem tekstu: sveučilišnih studija), preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija (u daljnjem tekstu: stručnih studija) na Sveučilištu u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) koji su slabijega socijalno-ekonomskog statusa, odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

U kategoriji A./B. dodjeljuje se pet (5) stipendija. Ukupni iznos pojedine stipendije za kategoriju A./B. iznosi 10.000,00 kn (deset tisuća kuna).

Prijave na natječaj obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Zaklade.

Prijaviti se možete OVDJE. Za pristup aplikaciji za kategoriju studenata A./B. student koristi svoj elektronički identitet u sustavu AAI@remove-this.Edu.Hr.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 21 dan (kalendarski). Prijave se podnose u razdoblju od 31. ožujka 2022. od 12 sati do 20. travnja 2022. do 23.59 sati. Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u roku i na način propisan javnim natječajem neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija na javni natječaj ne vraća se podnositelju prijave.

Za sva dodatna pojašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu:  zaklada@remove-this.unizg.hr  ili na telefonski broj +385 14564 106.

Natječaj

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava o neprimanju druge stipendije

Šifrarnik NOP-a (neoporezivi primici)

_________________________________________________________________________________________

DODJELA STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG SOCIJALNO-EKONOMSKOGA STATUSA, ODNOSNO BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI za ak. god. 2020./2021.

Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 14. sjednici održanoj 23. studenog 2021. godine donio je Odluku o dodjeli stipendija Zaklade Sveučilišta za ak. god. 2020./2021. studentima slabijega socijalno-ekonomskog statusa odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

ODLUKA I RANG LISTA

PRIVREMENA RANG LISTA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 2. sjednici održanoj 4. studenoga 2021. utvrđuje Privremenu rang listu studenata prijavljenih na natječaj za dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021.

Studenti koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu, u roku od 8 (osam) dana od dana objave privremene rang liste na mrežnim stranicama Sveučilišta i na mrežnim stranicama Zaklade Sveučilišta, poslati pisani prigovor elektroničkom poštom na adresu: zaklada@remove-this.unizg.hr  uz naznaku „prigovor na privremenu rang listu“ . U obzir će se uzimati samo pravovremeni i vlastoručno potpisani prigovori u PDF formatu.“

NATJEČAJ

Zaklada Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata objavljuje javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade za akademsku godinu 2020./2021.

Datum objave: 9. rujna 2021.


Stipendije Zaklade Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuju se u jednoj kategoriji:

-        kategorija A./B.  redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija (u daljnjem tekstu: sveučilišnih studija), preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija (u daljnjem tekstu: stručnih studija) na Sveučilištu u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) koji su slabijeg socijalno-ekonomskog statusa odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

U kategoriji A./B. dodjeljuje se pet (5) stipendija. Ukupni iznos pojedine stipendije za kategoriju A./B. iznosi 10.000,00 kn (desettisuća kuna).

Prijave na natječaj za kategoriju studenata pod A./B. obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Zaklade http://www.unizg.hr/suradnja/alumni-i-zaklada-sveucilista/zaklada-sveucilista-u-zagrebu/natjecaji/

Prijava se vrši na poveznici http://apps.unizg.hr/zaklada/.

Za pristup aplikaciji za kategoriju studenata A./B. student koristi svoj elektronički identitet u sustavu AAI@remove-this.Edu.Hr.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 20 dana (kalendarski). Prijave se podnose u razdoblju od 10. rujna 2021. do 30. rujna 2021. do 23.59 sati.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u roku i na način propisan javnim natječajem neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija na javni natječaj ne vraća se podnositelju prijave.

Za sva dodatna pojašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu:  zaklada@remove-this.unizg.hr  ili na telefonski broj +385 1 4564 106.

 

Natječaj

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava o točnosti i istinitosti podataka i o neprimanju druge stipendije

Šifrarnik NOP-a (neoporezivih primitaka) koji ulaze u izračun ukupnih primitaka kućanstva

_________________________________________________________________________________________

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu na 2. elektronskoj sjednici održanoj 10. - 11. ožujka 2020. utvrđuje KONAČNU rang-listu studenata prijavljenih na Natječaj za dodjelu stipendija Zaklade u ak. god. 2019./2020. u kategoriji A./B. - studenti slabijega socijalno-ekonomskoga statusa odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

KONAČNA RANG-LISTA

Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade u akademskoj godini 2019./2020., 13. siječnja 2020.

Na temelju Odluke Upravnoga odbora od 9. prosinca 2019., uz suglasnost upravitelja Zaklade, Zaklada Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata objavljuje javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade u akademskoj godini 2019./2020.

 Stipendije Zaklade Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuju se u dvije kategorije:

- kategorija A./B.  redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija (u daljnjem tekstu: sveučilišnih studija), preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija (u daljnjem tekstu: stručnih studija) na Sveučilištu u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) koji su slabijeg socijalno-ekonomskog statusa odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

U kategoriji A./B. dodjeljuju se četiri (4) stipendije. Ukupni iznos pojedine stipendije za kategoriju A./B. iznosi 10.000,00 kn (desettisuća kuna).

Prijave na natječaj za kategoriju studenata pod A./B. obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Zaklade.

PRIJAVA

Za pristup aplikaciji za kategoriju studenata A./B. student koristi svoj elektronički identitet u sustavu AAI@remove-this.Edu.Hr.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 20 dana (kalendarski). Prijave se podnose u razdoblju od  13. siječnja 2020. do 2. veljače 2020. do 23.59 sati.

- kategorija C. redoviti studenti iz inozemstva podrijetlom iz Hrvatske, s prebivalištem u inozemstvu, koji dolaze na Sveučilište u Zagrebu radi učenja hrvatskog jezika.

U kategoriji C. dodjeljuju se četiri (4) stipendije. Ukupni iznos pojedine stipendije za kategoriju   C. iznosi 2.500 kn (dvijetisućepetstotina kuna).

Prijave na natječaj za kategoriju studenata pod C./

Prijave na natječaj za kategoriju studenata pod C. obavljaju se dostavom prijave na e-mail adresu Zaklade Sveučilišta: zaklada@unizg.hr i zemaljskom poštom preporučeno na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Zaklada Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb (n/p Branka Jakara).

Natječaj ima karakter otvorenog poziva i traje do obavijesti Zaklade da je natječaj zatvoren.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u roku i na način propisan javnim natječajem neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija na javni natječaj ne vraća se podnositelju prijave.

Za sva dodatna pojašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu: zaklada@remove-this.unizg.hr  ili na telefonski broj +385 14564 106.

Natječaj

Prilog I Natječaja - Popis neoporezivih primitaka članova kućanstva

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava o točnosti i istinitosti podataka i o neprimanju druge stipendijeTop