Vremenska crta

Kronologija djelovanja Zaklade Sveučilišta u Zagrebu

2010.

 • 11. svibnja 2010. Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata

2011.

 • 14. travnja 2011. Rješenjem Ministarstva uprave Zaklada stječe svojstvo pravne osobe.
 • 6. lipnja 2011. Rješenjem Ministarstva uprave prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš postavljen je za Upravitelja Zaklade.
 • 27. rujna 2011. Rješenjem Ministarstva uprave:

i) odobrava se Statut Zaklade od 30. lipnja 2011. te ista može započeti svoju djelatnost.
ii) postavljaju se Zakladna tijela, Upravni odbor i Upravitelj Zaklade Sveučilišta u Zagrebu
iii) Upravni odbor Zaklade u sastavu:
1.Prof. dr. sc. Ksenija Turković
2.Nj.E. Tvrtko Andrija Mursalo
3.Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer
4.Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
5.Danko Relić (student)
iv) Upravitelj Zaklade:
6.Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš

2012.

 • 10. svibnja 2012. donesena je Odluka o imenovanju Povjerenstva Zaklade u sastavu:

1.Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
2.Prof. dr. sc. Ksenija Turković, pror. za međ. suradnju Sveučilišta u Zagrebu
3.Prof. dr. sc. Vesna Vašiček, pror. za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu
4.Prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
5.Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica AMAC udruga Sveučilišta u Zagrebu
6.Prof. dr. sc. Josip Baloban, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
7.Prof. dr. sc. Marijana Grbeša, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
8.Prof. dr. sc. Marko Baretić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
9.Paula Pavletić, prof., rektorat Sveučilišta u Zagrebu.

 • 18. prosinca 2012. u suradnji s AMAC uredom održan je okrugli stol pod nazivom Filantropija i zakladništvo: Zaklada Sveučilišta u Zagrebu – čimbenik promjena u društvu
  (53 sudionika).

2013.

 • lipanj 2013. Zaklada je postala članicom Foruma ''ZaDobro.BIT!'' u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

 • 6.-7. rujna 2013. sudjelovanje na 3. Nacionalnoj konferenciji Foruma ''ZaDobro.BIT!'' u IMPACT centru u Zadru koju je organizirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

 • studeni 2013. pripremljena je mrežna podstranica Zaklade koja je privremeno objavljena na službenoj mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu i otvorena je elektronička adresa Zaklade (zaklada@unizg.hr).

 • 6. studeni 2013. donesena je Odluka o imenovanju privremenog ad-hoc Povjerenstva Zaklade u sastavu:

1.Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica AMAC udruga Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
2.Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednik
3.Prof. dr. sc. Vesna Vašiček, prorektorica za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu
4.Prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
5.Prof. dr. sc. Mladen Vedriš, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
6.Prof. dr. sc. Josip Baloban, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
7.Melani Vukmirica, dipl. iur., Rektorat, Sveučilište u Zagrebu.

 • 21. studenog 2013. Senat je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zaklade za stipendiranje studenata Sveučilišta u Zagrebu.

 • prosinac 2013. pripremljena je Strategija djelovanja i razvoja Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 2014. do 2016.

2014.

 • 28. veljače 2014. uspostavljena je suradnja između Privredne Banke Zagreb i Zaklade Sveučilišta u Zagrebu u smislu da će PBZ i njeni stručnjaci svojim znanjem i iskustvom pomoći u upravljanju Zaklade.

 • 16. travanj 2014. između Zaklade Sveučilišta u Zagrebu i Nacionalne Zaklade za razvoj civilnoga društva potpisan je Ugovor o sufinanciranju za sudjelovanje na platformi ''GivenGain''.

 • 17. travnja 2014. na sjednici Upravnog odbora Zaklade usvojeni su prijedlozi izmjena i dopuna Statuta Zaklade.

 • 24. travnja 2014. objavljen je Natječaj za dodjelu stipendija studentima iz dijaspore podrijetlom iz Hrvatske koji dolaze na Sveučilište u Zagrebu radi učenja hrvatskog jezika u jednoj od ljetnih škola Sveučilišta u Zagrebu.

 • 26. travnja 2014. predstavljen je dosadašnji rad Zaklade na 25. godišnjici Croatian Scholarship fonda koji je pristao donirati sredstva Zakladi.

 • 5.-7. svibnja 2014. sudjelovanje na 4. Nacionalnoj konferenciji Foruma ''ZaDobro.BIT!'' u IMPACT centru u Zadru koju organizira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

2015.

* odlukom Zakladnika razriješen je, zbog isteka mandata, ranije imenovani Upravni odbor te je imenovan novi Upravni odbor Zaklade u sastavu:

1. prof.dr.sc. Jurica Pavičić, predsjednik                                                                                          
2. prof.dr.sc. Petar Miladin, član                                                                                                            
3. prof.dr.sc. Ivana Čuković Bagić, član                                                                                              
4. prof.dr.sc. Zvonimir Guzović, član                                                                                             
5. Petar Labrović, student, član                                                                                         

2016.

* 18.listopada 2016. Upravni odbor imenuje prof.dr.sc. Damira Borisa za upravitelja Zaklade Sveučilišta.

2017.

* 17. listopada 2017. Ministarstvo uprave donosi rješenje kojim odobrava upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje Zaklade-upravitelja Zaklade prof. dr. sc. Damira Borasa.

2018.

*   12.studenoga 2018. odlukom Zakladnika razrješuju se članovi Upravnog odbora, zbog isteka mandata, i imenuje novi Upravni odbor u  sastavu:

1. prof. dr. sc. Hana Horak, predsjednica                                                                           
2. prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić, članica
3. prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, član
4. prof. dr. sc. Petar Miladin, član 
5. Nediljko Jerković, student, član

•    18. prosinca 2018. na prvoj konstituirajućoj sjednici Upravni odbor je ponovno imenovao prof. dr. sc. Damira Borasa upraviteljem Zaklade Sveučilišta, zbog isteka njegovoga prethodnog mandata.

2019.

* 30 siječnja 2019. Upravni odbor je usvojio Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade Sveučilišta iz lipnja 2011. i Pravilnik o dodjeli stipendija Zaklade Sveučilišta.
* 12. veljače 2019. Senat Sveučilišta u Zagrebu dao je suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade Sveučilišta i na Pravilnik o dodjeli stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu.
*  7. svibnja 2019. Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba odobrio je Upis promjena Statuta, članova zakladnih tijela i osobe ovlaštene za zastupanje Zaklade u Registar zaklada.
* 17. rujna 2019. Upravni odbor Zaklade donio je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za   dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u ak.god.2019./2020.Top