Suradnici

Suradnici Centra za unapređenje nastavničkih kompetencija

Predavači, voditelji radionica, facilitatori, moderatori:

prof.dr.sc. Ramona Franić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - biografija

Karla Paliska, dipl. dizajnerica, Studij dizajna, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof.dr.sc. Vesna Valhović Štetić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

izv.prof. dr.sc. Feđa Vukić, Studij dizajna, Arhitektonski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

prof.dr.sc. Željka Kamenov, Filozofski fakultet Sveučilišta u ZagrebuTop