Akreditacija programa cjeloživotnog obrazovanja

Akreditacija programa cjeloživotnog obrazovanja

Obrazovni moduli u kraćem trajanju kojima su se stječu ECTS bodovi dobivaju akreditaciju u skladu s Pravilnikom o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu (do 10 ECTS bodova) dok se module većeg opsega akreditira u skladu s pravilnicima za vrednovanje studijskih programa na različitim razinama (vrednovanje preddiplomskih i diplomskih programa).Top