Vijest
04.08.2017

Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij 'Konferencijsko prevođenje'

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Konferencijsko prevođenje u akademskoj godini 2017./2018. za stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni specijalist konferencijskoga prevođenja. PRAVO UPISA imaju pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnoga četverogodišnjega dodiplomskoga studija ili diplomu magistra struke u skladu s bolonjskom shemom studiranja, te oni koji zadovolje na razredbenom ispitu.


Prijavi treba priložiti:

  1. Ispunjen obrazac za prijavu;
  2. Ovjerenu presliku diplome / rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije;
  3. Životopis.

Prijave se podnose na propisanom obrascu, a prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir. Pristupnik može priložiti dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može pomoći kandidaturi.

ŠKOLARINA za akademsku godinu 2017./2018. iznosi 30.000,00 kuna za kombinacije jezika A-B i A-C1-C2, te 35.000,00 kuna za kombinacije jezika A-B-C, A-B1-B2, A-C1-C2-C3, itd. Školarina će se plaćati u ratama.

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati kandidati koji ispunjavaju uvjete za izlazak na razredbeni ispit. Druga razina odabira bit će razredbeni ispit, koji ima selekcijsku svrhu.

Troškovi razredbenog postupka iznose 500,00 kuna.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 18. kolovoza 2017.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
(s naznakom: NATJEČAJ ZA UPIS NA PDSS KONFERENCIJSKO PREVOĐENJE)
Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb

Propisani obrazac te sve dodatne obavijesti možete pronaći OVDJE.


Kontakt osoba:
Ana Fruk
Tel.: + 385 (0)1 4698 171
E-mail: afruk@unizg.hr

Pristupnici se mogu natjecati za stipendiju Glavne uprave za usmeno prevođenje pri Europskoj komisiji (DG Interpretation).

ROK ZA PRIJAVU ZA STIPENDIJU: 15. rujna 2017.Top