Vijest
26.09.2023

Natječaj za upis na interdisciplinarni specijalistički studij "Priprema i provedba EU projekata"

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na INTERDISCIPLINARNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ „PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA“ u akademskoj godini 2023./2024., VIII. generacija za stjecanje akademskog naziva: specijalist/-ica za EU projekte.

Sveučilišni specijalistički studij Sveučilišta u Zagrebu zajednički izvode: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Agronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba. U provedbi studija surađuju domaći i strani stručnjaci.

Na studij se mogu upisati pristupnici/-ice koji su stekli diplomu sveučilišnoga četverogodišnjega dodiplomskog studija ili diplomu magistra struke te koji aktivno znaju engleski jezik. Studij može upisati i osoba koja je završila stručni diplomski studij uz polaganje razlikovnih ispita koje određuje vijeće studija te treba imati najmanje pet godina radnoga staža u području izvođenja studija.

Prijavi treba priložiti:
1.   Ispunjen obrazac za prijavu (možete ga pronaći OVDJE);
2.   Ovjerenu presliku diplome / rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije*;
3.   Životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti te popisom radova (ako ih ima).

* Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom dodiplomskom, odnosno diplomskom sveučilišnom studiju na stranom sveučilištu, dužan je o svome trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje Sveučilišnog ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija ili  priznavanju razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na specijalistički studij.

Prijave se podnose na propisanim obrascima. Obrazac za prijavu i program studija nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir.

Ovim se raspisuje natječaj i za dodjelu jedne stipendije za polaznika/-icu s potpomognutih područja RH. Pored ranije navedenog pristupnici za stipendije trebaju priložiti i motivacijsko pismo i presliku osobne iskaznice.

Specijalistički studij Priprema i provedba EU projekata traje dva semestara. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova.

Školarina za studij (oba semestra) iznosi 4.000,00 eura, moguće je plaćanje u ratama.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 23. listopada 2023.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet (s naznakom za: specijalistički studij Priprema i provedba EU projekata)
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

Kontakt osoba: Karmela Pižeta, 01/4895-803, e-mail: kpizeta@remove-this.pravo.hr

 

 

 Top