Vijest
23.02.2017

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17. = 3. KRUG

NATJEČAJ JE ZATVOREN 23.03.2017. Prijave na natječaj više nisu moguće.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje natječaj za Erasmus+ stručnu praksu za ak.god. 2016./17.


Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17. = 3. KRUG (kliknuti na tekst, obavezno pročitati cjelokupan tekst Natječaja!)

Treći krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 18. travnja 2017.- 30. srpnja 2017.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2017.

 

Rok za prijave: 23.3.2017.

Poseban dio Natječaja

1.    Dodatak br.I Natječaju – uputa o znanju jezika i potvrdama
2.    Online prijavni obrazac: https://zagreb.moveon4.com/locallogin/583c3e5c3e5d663d11ffc762/eng; Upute za online prijavu
3.    Imena i kontakti ECTS koordinatora akademija i fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/sluzbe-potpore/koordinatori-na-fakultetima-i-akademijama/  
4.    Acceptance Confirmation
5.    Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom
6.    Learning Agreement for Traineeships
7.    Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2016./17.
8.    Obrasci vezani za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2016./17.

Dokumenti pod rednim brojevima 4.-8. objavljeni su na mrežnoj stranici za Erasmus+ stručnu praksu pod DOKUMENTI I OBRASCI 2016./17.

Napomena: U slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.

Klasa: 605-01/17-03/7
Urbroj: 380-153/131-17-2
Datum: 23. veljače 2017.Top