Vijest
10.05.2021

Natječaj za Erasmus+ KA107 stručnu praksu za razvoj digitalnih vještina u Švicarskoj, ak. god. 2020./21. i 2021./22.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 21.06.2021. do 01.07.2022.

Popis sastavnica i prihvatljivih aktivnosti za vrijeme digitalne prakse.

Natječaj je ograničenog karaktera s obzirom na VRSTU PRAKSE - RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) i zemlju u kojoj se obavlja praksa: isključivo ŠVICARSKA.

Opis aktivnosti
Stručna praksa smatra se „stručnom praksom u području digitalnih vještina” ako: student sudjeluje u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: digitalnom marketingu(npr. upravljanje društvenim medijima, analiza weba); digitalnom grafičkom, mehaničkom ili arhitektonskom dizajnu; razvoju aplikacija, softvera, skripti ili web-mjesta; instalaciji i održavanju sustava i mreža IT-a te upravljanju njima; kibernetičkoj sigurnosti; analizi podataka, ciljanom pretraživanju podataka i prikazivanju podataka; programiranju i osposobljavanju robota te primjeni umjetne inteligencije. Opća korisnička podrška, ispunjenje narudžbi, unos podataka ili uredski poslovi ne pripadaju u tu kategoriju.

Popis sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje sudjeluju u Natječaju
Natječaj je namijenjen isključivo studentima Sveučilišta u Zagrebu čiji je fakultet prijavio ovu aktivnost kao prihvatljivu za svoje studente. Riječ je o sljedećih deset (10) fakulteta:

  • Arhitektonski fakultet,
  • Ekonomski fakultet,
  • Fakultet elektrotehnike i računarstva,
  • Fakultet organizacije i informatike Varaždin,
  • Fakultet prometnih znanosti,
  • Fakultet strojarstva i brodogradnje,
  • Filozofski fakultet - studenti 2 odsjeka: Odsjek za lingvistiku, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti,
  • Geodetski fakultet,
  • Građevinski fakultet,
  • Prirodoslovno-matematički fakultet - studenti 4 odsjeka: Biološki odsjek, Fizički odsjek, Geofizički odsjek, Matematički odsjek.

Rok za prijavu i dostavljanje natječajne dokumentacije

NATJEČAJ JE OTVORENOG TIPA: nema roka za prijavu, već će studentima koji ispunjavaju uvjete Natječaja sredstva biti dodjeljivana prema principu redoslijeda zaprimanja prijava („first-come, first-served“), uz uvjet raspoloživih sredstava; student mora voditi brigu da dokumente pošalje fakultetskom ECTS-/koordinatoru za međunarodnu suradnju da ih on/ona dostavi najmanje 45 dana prije odlaska na stručnu praksu.

Rok za dostavu prijavne dokumentacije od strane fakultetskog ECTS-/koordinatora za međunarodnu suradnju: najmanje 45 dana prije odlaska na stručnu praksu zaključno do 1. veljače 2022. (za najkraću mobilnost od 2 mjeseca / 60 dana).

Napomena: Postoji mogućnost ranijeg zatvaranja natječaja / ili samo zatvaranja online prijava, ovisno o broju zaprimljenih prijava i ranijeg ispunjenja kvote / predviđenih financijskih sredstava. Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.

Planirana objava rezultata: jedanput tjedno, ovisno o prijavama.

Produženo je razdoblje u kojem se mogu odraditi mobilnosti: zaključno do 01.07.2022.

Financijska potpora: PUT: 275 EUR (jednokratno), MJESEČNA POTPORA: 700 EUR

Neke od web stranica za traženje stručne prakse u Švicarskoj:

VAŽNO: Student kojemu je odobrena potpora će prije odlaska na mobilnost od švicarskih kantonalnih vlasti morati ishoditi radnu dozvolu, više informacija na State Secretariat for Migration SEM, fact sheet. Molimo, također, da se studenti informiraju o uvjetima ulaska u Švicarsku vezano uz pandemiju COVID-19, na stranicama CH SEM - poveznica

Email upite vezane uz natječaj potrebno je slati na kontakt adresu koordinatora odgovornog za ovaj natječaj: Željka Pitner, koordinatorica za Erasmus+ KA107 projekt, Email: erasmus.noneu@remove-this.unizg.hr Email upiti poslani drugim djelatnicima Ureda za međunarodnu suradnju neće biti razmatrani.

Poseban dio Natječaja

Napomena: U slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na mrežnim stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.Top