Vijest
02.03.2017

Natječaj Erasmus+ SMS - studenti studijski boravak - za programske zemlje (KA103) za 2017./18. godinu

NATJEĆAJ JE ZATVOREN 16.03.2017 u 12:00 sati. Online prijave na natječaj više nisu moguće.

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja (KA103) raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2017./2018.

NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2017./2018. (za tekst kliknuti na naslov - obavezno pročitati cijeli tekst)

Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online  prijavu u kojoj je moguće odabrati do tri (3) različita izbora inozemnih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet ili akademija će studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora (iznimka Muzička Akademija, rang lista s 3 izbora).
U slučaju višestrukih online prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima.

VAŽNO: Ove akademske godine trajanje natječaja i prijave je 15 dana od objave.

Rok za prijavu: 16. ožujak, 2017. (online i papirnato)


PRIVICI NATJEČAJU

 1. Dodatak I. - potvrde o znanju stranog jezika
 2. Upute za online prijavu
 3. Obrazac - studenti koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada
 4. Obrazac - Izjava za studente slabijeg socioekonomskog statusa
 5. Popis ECTS koordinatora na fakultetima i akademijama
 6. Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost - niže.

U slučaju pogreške u tablicama s popisom inozemnih sveučilišta, mjerodavan je podatak iz originalnog ugovora.
Trajanje mobilnosti: tablice prikazuju maksimalno trajanje po 1 semestru npr. 5 ili 6 mjeseci, no ne definiraju točno trajanje semestra po akademskom kalendaru. Student može provjerom ak.kalendara (uključujući termine ispita) institucije prijaviti i manji broj mjeseci od predviđenog u tablici.

Za upite o dogovorenim mjestima, razinama studija i sporazumima s inozemnim sveučilištima molimo da se obratite matičnom fakultetu/akademiji.

Popis:

 1. Akademija dramskih umjetnosti
 2. Agronomski fakultet
 3. Akademija likovnih umjetnosti
 4. Arhitektonski fakultet
 5. Centar za poslijediplomske studije
 6. Ekonomski fakultet
 7. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 8. Fakultet elektrotehnike i računarstva
 9. Filozofski fakultet
 10. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 11. Fakultet organizacije i informatike
 12. Fakultet prometnih znanosti
 13. Fakultet političkih znanosti
 14. Fakultet strojarstva i brodogradnje
 15. Geodetski fakultet
 16. Geotehnički fakultet
 17. Građevinski fakultet
 18. Grafički fakultet
 19. Hrvatski studiji (studenti FFRZ (FFDI) se još ove godine prijavljuju na mjesta raspisana za Hrv.studije)
 20. Katolički bogoslovni fakultet
 21. Kineziološki fakultet
 22. Medicinski fakultet
 23. Muzička akademija
 24. Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 25. Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 26. Prirodoslovno-matematički fakultet
 27. Pravni fakultet
 28. Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 29. Stomatološki fakultet
 30. Metalurški fakultet
 31. Šumarski fakultet
 32. Tekstilno-tehnološki fakultet
 33. Učiteljski fakultet
 34. Veterinarski fakultet

Klasa: 605-01/17-03/9
Urbroj: 380-153/068-17-1
Datum: 02. ožujka 2017.Top