Vijest
18.05.2021

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA131 (EU) za LJETNI semestar ak. god. 2021./22.

Na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja (KA131), Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u isključivo LJETNOM semestru u akademskoj godini 2021./2022.

NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA131) u LJETNOM semestru ak. god. 2021./2022. (za tekst kliknuti na naslov - obavezno pročitati cijeli tekst) 

Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online prijavu u kojoj je moguće odabrati do tri (3) različita izbora inozemnih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet ili akademija će studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora (iznimka Muzička akademija, rang lista s 3 izbora). 

U slučaju višestrukih online prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima. 

Rok za prijavu: 7. lipnja 2021. (12.00 sati - podne, online i papirnato).


PRIVICI NATJEČAJU (kliknuti na tekst)

 1. Dodatak I. - upute za potvrde o znanju stranog jezika
 2. Dodatak II. - Studenti s manje mogućnosti - ispravak 21.5.2021.
 3. Upute za online prijavu
 4. Obrazac - studenti koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada
 5. Obrazac - Izjava za studente nižeg socioekonomskog statusa
 6. Popis ECTS koordinatora na fakultetima i akademijama
 7. Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost (niže u tekstu)

Za upite o dogovorenim mjestima, razinama studija i sporazumima s inozemnim sveučilištima molimo da se obratite matičnom fakultetu/akademiji. Središnji ured za međunarodnu suradnju takve upite neće odgovarati niti prosljeđivati.

U slučaju pogreške u tablicama s popisom inozemnih sveučilišta, mjerodavan je podatak iz originalnog ugovora.

Za tehničke upite vezane uz online prijavni obrazac potrebno je slati na kontakt adresu online.prijava@unizg.hr. Email upiti poslani drugim djelatnicima Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju neće biti razmatrani niti proslijeđeni.

Popis sporazuma:

 1. Agronomski fakultet
 2. Akademija dramskih umjetnosti
 3. Akademija likovnih umjetnosti
 4. Arhitektonski fakultet
 5. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - izmjena 28.05.2021.
 6. Ekonomski fakultet - izmjena 28.05.2021.
 7. Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8. Fakultet filozofije i religijskih znanosti
 9. Fakultet hrvatskih studija
 10. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 11. Fakultet organizacije i informatike - izmjena 19.05.2021.
 12. Fakultet političkih znanosti
 13. Fakultet prometnih znanosti
 14. Fakultet strojarstva i brodogradnje
 15. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
 16. Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 17. Filozofski fakultet - izmjena 19.05.2021.
 18. Geodetski fakultet
 19. Geotehnički fakultet
 20. Građevinski fakultet
 21. Grafički fakultet
 22. Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman (sveučilišni studiji)
 23. Katolički bogoslovni fakultet
 24. Kineziološki fakultet - izmjena 19.05.2021.
 25. Medicinski fakultet
 26. Metalurški fakultet
 27. Muzička akademija
 28. Pravni fakultet
 29. Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 30. Prirodoslovno-matematički fakultet
 31. Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 32. Stomatološki fakultet
 33. Tekstilno-tehnološki fakultet - izmjena 19.05.2021.
 34. Učiteljski fakultet - izmjena 31.05.2021.
 35. Veterinarski fakultet
 36. Centar za poslijediplomske studije


Napomena: Realizacija i financiranje mobilnosti koje će biti odobrene u sklopu ovoga natječaja ovise o ispunjavanju uvjeta u Pozivu na podnošenje prijedloga 2021. – EAC/A01/2021 - Program Erasmus+ (2021/C 103/11) koji je bila objavila Europska komisija 25. ožujka 2021.


Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
Klasa: 605-01/21-03/07
Urbroj: 380-010/076-21-2
Datum: 18. svibnja 2021.Top